Level2
Level3
CoT Regionaal plugable incentiveringsplatform Geel
2022 VLOCA-model versie 1.8
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Steden hebben het moeilijk om het gedrag van de burgers te veranderen zonder incentivering. Uit vorige projecten blijkt dat 'vouchers' en 'lokale (digitale) munten' (sociale krediet zoals duimpjes up) daarvoor goed werken. Maar die worden ook te snel verzilverd in euro's en blijven niet binnen het systeem. Daarnaast leiden verschillende incentiveringen ook tot eigen vouchers of (digitale) munten hetgeen resulteert in een versnipperd landschap van systemen. De keuze om al de lokale economie te steunen dan wel expliciet te kiezen voor een digitale munt die regionaal besteed kan worden (= aantrekkelijker voor de burger) moet bij de initiatiefnemer (lees: lokaal bestuur) liggen: waar steun aan lokale economie belangrijkste finaliteit is, moet er gekozen kunnen worden voor een lokale munt. Wanneer een incentivering op een bepaalde maatschappelijk wenselijk gedrag ligt, is een regionale campagne die toeleidt tot een regionale munt vaak interessanter.
-Lokale besturen wensen ook aan de bestedingszijde meer te kunnen richten naar doelen, projecten... met een maatschappelijke meerwaarde.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Een oplossing die zowel het duurzaam gedrag van de burger wil beinvloeden door beloning alsook (of) de lokale economie of lokale organisaties wil ondersteunen.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? Een platform die eigenlijk 'goed gedrag' beloont met een 'lokale munt' die enkel in de regio kan ingeruild/gespendeerd worden = 'regio breed incentiveringsplatform' die ook dmv een 'schaalbaar' architectuur snel en efficient uitrolbaar is in andere regio die dat zouden wensen. Een digitale wallet waarop toepassingen die incentiveringen (stimulansaanbiedingen) kunnen connecteren vormt de basis van zo'n incentiveringsplatform. Het organiseren van de eigenlijke 'beloning' van goed gedrag zal niet in het platform zelf gebeuren, maar via de 'verticals', dus de applicaties die allemaal dit platform zullen gebruiken om de transacties bij te houden en uitgaven te kunnen doen.De lokale/digitale munt moet ook kunnen dienen als 'betaalmiddel' tussen C2C en B2B (mits wetgevend kader) om die munt zo lang mogelijk binnen de regio te houden.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Een schaalbaar regiobreed incentiveringsplatform met een 'slimme' configuratie die volledig parametriseerbaar is tegen 2025.
schaalbaar =
- uitbreidbaar naar andere gemeenten / regio's
- andere (nieuwe of bestaande) verticals moeten kunnen koppelen met het platform
- ook aan bestedingszijde moet het platform flexibiliteit bieden (besteding bij handelaar, B2B (mits wetgevend kader), donatie aan lokale organisatie/doel/project, andere (crowd funding) systemen...

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: Digitale Wallet Digitale wallet van meerdere soorten munten (lokaal, regionaal, enz. en evt andere systemen, zoals Uitpas) waar zowel stortingen, uitgaven/overschrijven en consulteren van saldo's door de eigenaar en participanten kunnen gebeuren
UC2 Voorstel UC2: Integratie Integratie met bestaande (en nieuwe) applicaties die als 'vertical' (organiseren van een stimulansaanbod) fungeren maar ook stadsapplicaties, websites, cadeaubonnen applicaties en zelfs MijnBurgerProfiel (app)
UC3 Voorstel UC3: Participatie Mechanisme Een gebruiksvriendelijke platform om zowel als 'donor' als 'collector' als 'spender' zichzelf te kunnen registreren en 'regels'/'parameters' voor ontvangen en gebruiken te kunnen vastleggen. Voor de definities van Donor, Collector en Spender: zie beneden Metadata
UC4 Voorstel UC4: Marketing (CRM) Aanradingsprogramma om de lokale economie aan te trekken om mee te doen zowel als 'donor' (= participerende organisatie die zelf een stimulansaanbod aanbiedt) of 'sponsor'/'advertiser' (= organisatie die een stimulansaanbod wil financieren) alsook als 'collector' (= winkels die deze munt aanvaarden als betaling) Inclusief communicatieplatform om berichten, nieuwsletter, alerts, bevestigingen enz te kunnen beheren.
UC5 Voorstel UC5: Omzettingsmechanisme Een facturatie- en betalingssysteem dat de eerste en allerlaatste conversie regelt zodat de lokale munt in praktijk omgezet kan worden in euros.
UC6 Voorstel UC6: Inzichten & Dashboarding Het verkrijgen van inzichten in het gebruik en de positieve impact op 'goed gedrag' en 'lokale economie' die het beleid kan gebruiken (incl. analyse van 'verval' of 'demurage' = waardeverlies waarbij men de vrijgekomen (vervallen/verloren) budgetten inzet voor specifieke goed doelen)
UC7 Voorstel UC7: Principes Schaalbaarheid (voor extra steden en regio's), interoperabiliteit (voor extra toepassingen) en cross verticale principes van het platform is cruciaal.
schaalbaar =
- uitbreidbaar naar andere gemeenten / regio's
- andere (nieuwe of bestaande) verticals moeten kunnen koppelen met het platform
- ook aan bestedingszijde moet het platform flexibiliteit bieden (besteding bij handelaar, B2B (mits wetgevend kader), donatie aan lokale organisatie/doel/project, andere (crowd funding) systemen...
UC8 Voorstel UC8: Draaiboeken Een bibliotheek leveren van draaiboeken die de steden en gemeenten een 'how to' uitleggen ifv hun behoeften en context
UC9 Voorstel UC9: Compensatie mogelijkheden (governance model) Bij het kiezen voor een (additionele) lokale economie, willen we een evenwichtig systeem hebben tussen regionale en lokale muntsystemen opdat eventueel geld zou kunnen terugvloeien tussen gemeenten/steden. Onevenwichtig is bvb indien een gemeente A sponsort met de hoop op het spenderen bij lokale handelaars in gemeente A terwijl er factueel buiten proporties uitgegeven wordt door de burgers in gemeente B.
UC10 Voorstel UC10:helpdesk, klachten, reviews Helpdesk bij vragen, FAQ, klachten en reviews door alle betrokken partijen
UC11 Voorstel UC11:betalingen Vanuit het platform n betalingsmodule die over alle 'verticals' heen kan gebruikt worden om te vermijden dat de handelaar verschillende systemen moet hebben per vertikaal om geld te kunnen 'krijgen' van de 'shopper'

Metadata

Metaveld Beschrijving
Regionale Munt Een munt die breder is dan lokaal, dus wijder geografisch alsook eventueel sectorieel. Kan ingezet worden als beloning om bepaald gedrag te incentiveren.
Lokale Munt Een munt die beperkt geografisch bruikbaar is en die voornamelijk wordt gebruikt om de economie binnen een beperkte geografische omgeving (bijv. stad) te ondersteunen
Donor organisatie, lokaal bestuur, bedrijf, persoon die euros omzet in digitale munt en die een stimulansaanbod aanbiedt
Collector (=handelaar) organisatie, lokaal bestuur, bedrijf die digitale munt omzet in euros (niet voorzien dat burgers dit kunnen)
Spender (=participant) deelnemer die lokale munten ontvangt (bijv. Agent met rol 'Consument' die een Beloningsontvangst krijgt bij deelname aan een Stimulansaanbod, cfr OSLO) en die deze kan spenderen bij een collector
User (=gebruiker) burger, organisatie, lokaal bestuur, bedrijf... dat kan inloggen en gebruik maken van de digitale wallet
Guest (= tijdelijke gebruiker) burger, organisatie, lokaal bestuur, bedrijf... Anoniem in de wallet applicatie om te zien wat er wordt aangeboden
Wallet applicatie De 'kern' applicatie die de transacties van alle digitale munten beheert
Vertical Een applicatie (bijv. applicatie die een stimulansaanbod organiseert of een overkoepelende applicatie) die interageert met de 'wallet' applicatie
Superadmin is een user die het volledig incentiveringsplatform beheert en toegang heeft tot alle elementen. Een superadmin is de leverancier van het incentiveringsplatform die economie n kan onboarden.
Owner is (de groep van) organisatie(s) die samen een specifieke digitale munt (economie) beheren/stimuleren. Vaak n of meerdere lokale overheden die de economie beheren. Een owner kan inloggen op het incentiveringsplatform en is een user (en vaak ook donor) in het systeem
Fund Entiteit gelinkt aan een wachtrekening (holdingaccount) met achterliggend derdebetalersysteem. Een fund heeft een wallet. Wanneer een bepaald bedrag wordt gestort op de derdenbetalerrekening gekoppeld aan het fund, wordt het saldo van de wallet van het fund verhoogd met dezelfde monetaire waarde in lokale of regionale munten.
Economy De lokale economie van een stad of regio. Een gesloten netwerk waar digitale munten (coins) circuleren onder de vorm van transacties tussen wallets van spenders en collectors
Sponsor (voorheen adverteerder) Is geen echte gebruiker in het systeem maar een externe actor die vanuit duurzaamen maatschappelijk ondernemen een afgelijnd sponsorbudget ter beschikking heeft om een stimulansaanbod te financieren en zichtbaarheid te verkrijgen in de wallet app bij een groot publiek. Nadat de sponsor kiest voor een sponsorformule (gold/silver/brons of gelijkaardig) zal de owner of superadmin hem aanmaken in het systeem en lokale munten aankopen op het platform met middelen verkregen door de sponsor.

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1: Digitale Wallet Digitale wallet van meerdere soorten munten (lokaal, regionaal, enz. en evt andere systemen, zoals Uitpas) waar zowel stortingen, uitgaven/overschrijven en consulteren van saldo's door de eigenaar en participanten kunnen gebeuren
BC1.1 Business capability Donor transacties Als donor wil ik via de owner een som in de 'fonds' kunnen overschrijven om aan een ontvanger een som in een digitale munt te kunnen storten
Kolom Sales & Distribution Mgt
Kolom2 Finance
Kolom3 Supplychain mgt
DV1.1.1 Data vereiste OSLO Business Object Consument
DV1.1.2 Data vereiste OSLO Business Object Sponsor
FC1.1.1 Functionaliteit Beheer Tatificatie
FC1.1.2 Functionaliteit Beheer Facturatie
TV1.1.1 Techniciteit Authenticatie Systeem
TV1.1.2 Techniciteit Verificatie Systeem
BC1.2 Business capability Collector Als spender wil ik mijn digitale munt kunnen uitgeven binnen een handelstransactie
DV1.2.1 Data vereiste OSLO Business Object Consument
DV1.2.2 Data vereiste OSLO Business Object Aanbieder
FC1.2.1 Functionaliteit Beheer Uitgaande Betalingen
FC1.2.2 Functionaliteit Beheer afhoudingspercentages
TV1.2.1 Techniciteit Authenticatie Systeem
TV1.2.2 Techniciteit Verificatie Systeem
BC1.3 Business capability Spender(+Collector) Saldo Als spender (alsook collector) wil ik mijn saldo van de digitale munt op mijn rekening kunnen consulteren in real time
BC1.4 Business capability betaling Als spender wil ik gemakkelijk, klantvriendelijk, kunnen betalen zoals bvb dit met een bankkaart mogelijk is maar in dit project met bvb payconic met QR code.
BC1.5 Business capability Overzicht Als spender wil ik duidelijk informatie kunnen terugvinden over mijn munten, zoals type, houdbaarheidsdatum, demurrage, spelregels van de munt enz. Principes van verval of waardeverlies (demurrage) van digitale munten moeten duidelijk zijn binnen de wallet
BC1.6 Business capability cadeaubonnen Als donor/collector wil ik aan een spender 'cadeaubonnen' kunnen schenken via het platform (bijv. bij een volgend bezoek) Dit is eigenlijk een speciale geval van een 'munt' dat enkel bij de collector kan gespendeerd worden met evt extra randvoorwaarden.
BC1.7 Business capability gratis parkeren Als collector wil ik bvb n gratis parkeersessie kunnen schenken aan de spender in mijn winkel. Dit is eigenlijk een speciale munt (parkeersessie) die enkel aan de parkeerautomaat bvb kan gebruikt worden.
BC1.8 Business capability Regels en Rechten Als owner wil ik regels kunnen creeren en invoeren die de toekenning (via de verticals/apps) alsook uitgave (houdbaarheids termijn, minimale threshold, ...) van de munten bepalen. In vele gevallen zal dit ofwel in de verticale app gebeuren en de 'netto' info naar de wallet gestuurd worden, maar soms kan de verticale app direct op de digital wallet regels opslaan en de saldo in de wallet berekenen, ofwel kan het in beide (zowel verticale als wallet)
BC1.9 Business capability Limiet van donor Als owner wil ik de donors een mogelijkheid kunnen bieden voor een limiet die gemakkelijk zichtbaar moet zijn in de applicatie (hoeveel totale munten zijn nog beschikbaar bij die actie). Uiteraard zal dit in de applicaties (verticals) zelf moeten gebeuren, maar ook in de wallet kan de 'fondsen' van de donor vergeleken worden ifv die limiet.
BC1.10 Business capability Hierarchie Rechten Als owner wil ik een hierarchie van 'rechten' kunnen invoeren om regels te kunnen 'hierarchiseren' ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid van de burger/gebruiker. Dus alle regels kunnen visualiseren en zorgen dat ze elkaar niet tegenspreken of veel te complex beginnen te worden. Dus, als owner wil ik de regels die ingevoerd worden kunnen controleren.
BC1.11 Business capability Validatie 'goede doel' collector Als collector wil ik kunnen bewijzen dat ik een 'goede doel' ben via bvb de VKBO/mijnburgerprofiel? Of enkel VZW zouden in aanmerking komen ?, zodat bij het afromen of bij doorlopende of automatische betalingen er enkel naar 'goede doelen' bvb betaald zullen worden. Een ander idee is een 'whitelist' bouwen van de 'goede doelen' organisaties die in aanmerking zouden kunnen komen.
BC1.12 Business capability Inzichten Als super admin wil ik kunnen zien hoeveel 'geweigerde' of 'niet doorgegaan' betalingen zijn geweest met reden waarom
BC1.13 Business capability Commissies Als super admin wil ik een 'commissie' (administratieve kost) kunnen 'aftrekken' voordat het 'geld' van de donor naar de 'fonds' komt of eventueel (niet gewenst in dit project) voordat het geld naar de collector gaat .
BC1.14 Business capability Cancellations Als collector wil ik de betaling kunnen terugdraaien (bij teruggave product) naar de spender. Dit is niet altijd evident, vooral wanneer de munt reeds is verzilverd door de collector in euros. Hoe gebeurt dit dan ?
BC1.15 Business capability QR of andere 'bonnen' Als spender wil ik via een code (QR bvb) mijn betaling kunnen doen
BC1.16 Business capability Gecombineerde munten Als spender wil ik 'cross' munten betalingen kunnen uitvoeren, dus n betaling die van het saldo van mijn verschillende munten bedragen afhaalt. Uiteraard moet de 'collector' beide munten dan accpeteren.
BC1.17 Business capability Waardeverlies Als owner wil ik verval en demurrage-regels kunnen toepassen op de digitale munten
BC1.18 Business capability Waarde Fluctuaties? Als owner wil ik de waarde van een munt ifv vraag en aanbod kunnen laten fluctueren ?
BC1.19 Business capability Afromen Slapende munten Als owner wil ik het bedrag ter waarde van de demurrage of de vervallen munten kunnen 'schenken' aan goede doel projecten of organisaties.
BC1.20 Business capability punten vs munten Als super admin wil ik dat zowel munten als punten kunnen opgeslagen en gebruikt worden in de wallet, uiteraard kunnen de punten gewoon als 'munten' beschouwd worden in het systeem.
BC1.21 Business capability Acties ipv munten of punten Als super admin wil ik ook 'acties' willen registreren ipv munten of punten, bvb 'planten van bomen'
BC1.22 Business capability Actie voor actie Als super admin wil ik ook dat bij geleverde actie aan iemand en tegoed komt te staan van een actie in de andere richting (klusjes voor andere klusjes) Dus ipv 'munten' ook in 'acties' kunnen opslaan.
BC1.23 Business capability goed gedrag vs lokale economie Als donor wil ik gemakkelijk kunnen kiezen welke munt ik wil gebruiken ifv of het een 'goed gedrag beloning' en/of 'lokale economie steunen'
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2: Integratie Integratie met bestaande (en nieuwe) applicaties die als 'vertical' (organiseren van een stimulansaanbod) fungeren maar ook stadsapplicaties, websites, cadeaubonnen applicaties en zelfs MijnBurgerProfiel (app)
BC2.1 Business capability Integratie Applicaties Als superadmin wil ik een 'vertaling' van de interne standaarden naar de 'standaarden' van de externe participerende applicaties en omgekeerd kunnen doorvoeren
BC2.2 Business capability cross applicatie Als superadmin wil ik alle participerende applicaties op n scherm of via een gemakkelijke integratie kunnen gevisualiseerd worden, maar ook interacties tussen de applicaties (transfer van tokens tot euros van n applicatie tot een andere)
BC2.3 Business capability op mijnburgerprofiel Als user wil ik mijn wallet ook kunnen zien via de MijnBurgerProfiel app
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3: Participatie Mechanisme Een gebruiksvriendelijke platform om zowel als 'donor' als 'collector' als 'spender' zichzelf te kunnen registreren en 'regels'/'parameters' voor ontvangen en gebruiken te kunnen vastleggen. Voor de definities van Donor, Collector en Spender: zie beneden Metadata
BC3.1 Business capability Als Donor via Owner Registratie Als donor via owner wil ik mij gemakkelijk kunnen registreren om de economy te beheren
BC3.2 Business capability Handelaar Registratie Als Handelaar of organisatie wil ik mij gemakkelijk kunnen registreren om als 'collector' te kunnen fungeren
BC3.3 Business capability Burger Registratie Als burger wil ik mij gemakkelijk kunnen registreren als 'spender' om te kunnen participeren in het verkrijgen en spenderen van de digitale munt
BC3.4 Business capability Burger Promo Participatie Als spender wil ik mij gemakkelijk kunnen registreren om mee te doen aan specifieke acties (promoties ed)
BC3.5 Business capability Anonieme Test Registratie Als guest wil ik anoniem kunnen uitproberen om te zien wat er in het systeem beschikbaar is (zonder echte deelname met transacties)
BC3.6 Business capability Vendorlocking vermijdend De beheerder van het platform moet 'naadloos' kunnen veranderd worden zonder het project in gevaar te brengen. Dus de data ownership en documentatie moet voldoende beschreven en beschikbaar zijn om de 'transitie' en 'handover' zo optimaal mogelijk te maken.
BC3.7 Business capability e-inclusie Als user (spender, donor en collector) die niet digitaal ben wil ik ook via andere manieren kunnen registreren en gebruik maken van het platform, oftewel via Digidokter of via andere leden van de familie bvb. Mogelijkheid om QR codes met bedrag/coins in een afdrukbaar formaat aan gebruikers te bezorgen indien ze geen smartphone hebben of de app niet kunnen gebruiken.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4: Marketing (CRM) Aanradingsprogramma om de lokale economie aan te trekken om mee te doen zowel als 'donor' (= participerende organisatie die zelf een stimulansaanbod aanbiedt) of 'sponsor'/'advertiser' (= organisatie die een stimulansaanbod wil financieren) alsook als 'collector' (= winkels die deze munt aanvaarden als betaling) Inclusief communicatieplatform om berichten, nieuwsletter, alerts, bevestigingen enz te kunnen beheren.
BC4.1 Business capability Doelgroepen Als owner wil ik een Identificatie van de potentiele doelgroepen (donors, handelaars/collectors en burgers/spenders) kunnen bepalen
BC4.2 Business capability Targeting Als owner wil ik een 'doellijst' (targetlist) kunnen opladen in een CRM voor mijn 'acquisitie' strategie
BC4.3 Business capability Acquisitie Als owner wil ik mijn doelgroep kunnen benaderen met promoties om bij interesse de regels te volgen om te kunnen genieten van een donatie
BC4.4 Business capability Communicatie Als donor wil ik eventueel een mogelijkheid om extra reklame te krijgen (banner ? enz.) door een bepaalde visibiliteit te krijgen bij het gebruik van het platform. Bvb gesponsord door xyz, enz.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5: Omzettingsmechanisme Een facturatie- en betalingssysteem dat de eerste en allerlaatste conversie regelt zodat de lokale munt in praktijk omgezet kan worden in euros.
BC5.1 Business capability Donatie Als donor via de owner wil ik een bedrag in euros kunnen omzetten in digitale munten (euro facturatie van en overschrijving naar de 'owner' van het platform)
BC5.2 Business capability Verzilvering Als collector wil ik een factuur kunnen sturen om mijn digitale munt te verzilveren in echte euros
BC5.3 Business capability NBB Licentie Als superadmin (owner?) wil ik aan contractuele voorwaarden (bijv. e-money licentie van Nationale Bank van Belgie of anders) kunnen voldoen
BC5.4 Business capability Wisselkoersen Als owner wil ik de wisselkoersen (munt vs euros, munt vs andere munt) kunnen invoeren, bijhouden, visualiseren en gebruiken bij transacties.
BC5.5 Business capability verzilveren Als collector wil ik mijn digitale munten gemakkelijk kunnen verzilveren tot euros
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6: Inzichten & Dashboarding Het verkrijgen van inzichten in het gebruik en de positieve impact op 'goed gedrag' en 'lokale economie' die het beleid kan gebruiken (incl. analyse van 'verval' of 'demurage' = waardeverlies waarbij men de vrijgekomen (vervallen/verloren) budgetten inzet voor specifieke goed doelen)
BC6.1 Business capability Impact campagne Als owner (en donor) wil ik mijn campagneresultaten kunnen meten om impact op het gewenste maatschappelijk gedrag te meten
BC6.2 Business capability ROI berekening Als owner en donor wil ik onze beleidsdoelstellingen kunnen formuleren en meten als KPIs om een actie of verschillende acties samen te evalueren op succes (ROI)
BC6.3 Business capability Rapportage Als owner en donor wil ik alle betalingen/transacties per actie (gedrag) en per doelgroep kunnen analyseren en visualiseren
BC6.4 Business capability Drill Down Als owner wil ik alle transacties die binnen een regio (of sector, ed meer) werden gespendeerd kunnen analyseren en visualiseren
BC6.5 Business capability Churn Prediction Als owner wil ik kunnen zien welke gebruikers het platform bvb minder en minder gebruiken en waarom en wat kunnen we doen om die weer naar ons toe te trekken
BC6.6 Business capability Forecasten Als owner of Vertical wil ik een 'forecast' kunnen doen van de donors, transacties, saldo's ed meer in de komende periodes
BC6.7 Business capability Inzichten Als owner wil inzichten kunnen geven van waar munten gespendeerd worden en vergelijken met wie de donoren waren om zo een vergelijking te kunnen maken van het evenwichtssysteem (onderdeel van UC6?)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7: Principes Schaalbaarheid (voor extra steden en regio's), interoperabiliteit (voor extra toepassingen) en cross verticale principes van het platform is cruciaal.
schaalbaar =
- uitbreidbaar naar andere gemeenten / regio's
- andere (nieuwe of bestaande) verticals moeten kunnen koppelen met het platform
- ook aan bestedingszijde moet het platform flexibiliteit bieden (besteding bij handelaar, B2B (mits wetgevend kader), donatie aan lokale organisatie/doel/project, andere (crowd funding) systemen...
BC7.1 Business capability Integratie nieuwe stad of gemeente Als super admin wil ik een nieuwe extra lokale overheid (als donor of owner) tot het incentiveringsplatform kunnen toevoegen
BC7.2 Business capability Integratie Applicatie Als super admin wil ik een nieuwe extra applicatie (vertical) kunnen connecteren (zowel donor als besteders)
BC7.3 Business capability OSLO standaarden Als super admin wil ik dat mijn datamodel volledig volgens de OSLO standaarden toegankelijk worden gesteld
BC7.4 Business capability herbruikbare munten Als superadmin wil ik dat de munten kunnen hergebruikt worden door andere applicaties om te vermijden dat er telkens een nieuwe munt wordt gegenereerd.
BC7.5 Business capability AML en KYC Als superadmin moet ik de AML en KYC kunnen garanderen.
BC7.6 Business capability Verdoken beloning Als superadmin wil ik de relevante 'administraties' kunnen informeren van de premies die betaald werden aan de spenders om zo bvb verdoken salarissen/compensaties te kunnen aangeven.
BC7.7 Business capability Sponsor Creatie Als owner wil ik via de Superadmin een sponsor aanmaken met een sponsorformule (='contract'?) die bepaalt het bedrag te storten door sponsor alsook wat de sponsor daarvoor terugkrijgt (visibiliteit op de app, enz.)
BC7.8 Business capability Collector Validatie Als Owner wil ik de collectors kunnen valideren en op een 'whitelist' plaatsen
BC7.9 Business capability Munt-Collector Validatie Als Owner wil ik de munten kunnen valideren die door de collector kan gebruikt worden en die reeds op een 'whitelist' plaatsen
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8: Draaiboeken Een bibliotheek leveren van draaiboeken die de steden en gemeenten een 'how to' uitleggen ifv hun behoeften en context
BC8.1 Business capability Uitrol / implementatie Als aanbestedende overheid wil ik over alle technische concepten, beschrijvingen, eisenpakketten beschikken in functie van een marktconsultatie/-bevraging om de digitale wallet en gelinkte verticals te kunnen uitrollen / implementeren
BC8.2 Business capability Nieuwe ontwikkeling Als overheid wil ik alle versies van draaiboeken, bestekteksten, enz. voor opstartende lokale overheden kunnen bewaren, delen en publiceren
BC8.3 Business capability GDPR Als aanbestedende overheid wil ik de rollen m.b.t. GDPR duidelijk uitgeklaard zien tussen de verschillende betrokkenen (inclusief aanwezigheid van de nodige overeenkomsten)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC9 Use case UC9: Compensatie mogelijkheden (governance model) Bij het kiezen voor een (additionele) lokale economie, willen we een evenwichtig systeem hebben tussen regionale en lokale muntsystemen opdat eventueel geld zou kunnen terugvloeien tussen gemeenten/steden. Onevenwichtig is bvb indien een gemeente A sponsort met de hoop op het spenderen bij lokale handelaars in gemeente A terwijl er factueel buiten proporties uitgegeven wordt door de burgers in gemeente B.
BC9.1 Business capability Automatische terugvloeing Als overheid en lokaal beleid wil ik dat bij niet evenwichtige transfers van waarden tussen regios er een compensatie kan 'gefactureerd' worden om die evenwicht opnieuw in te stellen (bvb een gemeente is donor, maar alle burgers kopen bij een handelaar bij een andere participerende gemeente (met akkoord), wat niet echt de bedoeling was, moeten de fondsen ook kunnen terugvloeien tussen de gemeenten)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC10 Use case UC10:helpdesk, klachten, reviews Helpdesk bij vragen, FAQ, klachten en reviews door alle betrokken partijen
BC10.1 Business capability Standaard Antwoorden Als medewerker wil ik efficient standaard antwoorden kunnen beantwoorden op standaard vragen
BC10.2 Business capability FAQ Als medewerker wil ik mijn FAQ telkens meer relevanter maken ifv de adhoc vragen die telkens weer binnenkomen
BC10.3 Business capability Klachten Als user wil ik mijn klachten ivm het platform (en 'vertikalen) eenvoudig kunnen communiceren
BC10.4 Business capability Reviews Als user wil ik mijn tevredenheid kunnen uitdrukken via reviews
BC10.5 Business capability Inzichten Als owner wil inzichten kunnen halen van de vragen, klachten en reviews om het platform telkens relevanter te maken
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC11 Use case UC11:betalingen Vanuit het platform n betalingsmodule die over alle 'verticals' heen kan gebruikt worden om te vermijden dat de handelaar verschillende systemen moet hebben per vertikaal om geld te kunnen 'krijgen' van de 'shopper'
BC11.1 Business capability Handelaars Als collector wil ik via n applicatie betalingen van allerlei munten kunnen ontvangen
BC11.2 Business capability Shopper Als spender wil ik via n applicatie mijn betalingen van allerlei munten kunnen uitvoeren
BC11.3 Business capability Fraudebesrijding Als super admin wil ik mijn betalingsapplicatie kunnen monitoren en beveiligen tegen fraude
BC11.4 Business capability Betalingskaarten Als super admin wil ik de gebruikers een electronische chip kaart (zelfde formaat Maestro en kredietkaarten) kunnen geven waarmee ook betalingen kunnen gebeuren
BC11.5 Business capability Domiciliering/doorlopende opdrachten Als spender wil ik mijn betalingen ook recurrent kunnen laten uitvoeren naar een goede doel bvb bij verval
BC11.6 Business capability Overschrijvingen Als spender wil ik mijn betaling ook via een overschrijving, domiciliering, doorlopende opdracht of automatisch doorsturen naar goede doelen bvb kunnen doen naar derden