Opgelet, er zijn andere versies van deze deliverable beschikbaar.

Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.1 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.1-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.1 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Overzicht andere versies van deze deliverable

 DeliverableVersie
VLOCA-model V0.1 Regionaal plugable incentiveringsplatform – GeelVLOCA-ModelV0.1
VLOCA-model V1.0 Regionaal plugable incentiveringsplatform – GeelVLOCA-ModelV1.0
VLOCA-model V1.8 Regionaal plugable incentiveringsplatform – GeelVLOCA-ModelCo-creatie

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.1 van dit VLOCA model bekijken.

CoT Regionaal plugable incentiveringsplatform – Geel
2022 VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Steden hebben het moeilijk om het gedrag van de burgers te veranderen zonder incentivering. Uit vorige projecten blijkt dat 'vouchers' en 'lokale (digitale) munten' (sociale krediet zoals duimpjes up) daarvoor goed werken. Maar die worden ook te snel verzilverd in euro's en blijven niet binnen het systeem. Ze steunen ook niet noodzakelijk de lokale economie daar die euro's (in de vorm van de voucher of lokale munt) ook buiten de regio kunnen uitgegeven worden. Daarnaast leiden verschillende incentiveringen ook tot eigen vouchers of (digitale) munten hetgeen resulteert in een versnipperd landschap van systemen.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Een oplossing die zowel het duurzaam gedrag van de burger wil beïnvloeden door beloning als de lokale economie wil ondersteunen via één systeem.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? Een platform die 'goed gedrag' beloont met een 'lokale munt' die enkel in de regio kan ingeruild/gespendeerd worden = 'regio breed incentiveringsplatform' die ook dmv een 'schaalbaar' architectuur snel en efficiënt uitrolbaar is in andere regio's die dat zouden wensen. De Lokale/digitale munt moet ook kunnen dienen als 'betaalmiddel' tussen B2B of C2C om die munt zo lang mogelijk binnen de regio en binnen het systeem te houden.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Een schaalbaar regiobreed incentiveringsplatform met een 'slimme' configuratie die volledig parametriseerbaar is tegen 2025.

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: Digitale Wallet Digitale wallet waar zowel stortingen, uitgaven/overschrijven en consulteren van saldo's door de eigenaar en participanten.
UC2 Voorstel UC2: Integratie Integratie met bestaande applicaties zoals de stadsapplicaties, websites en zelfs mijnburgerprofiel
UC3 Voorstel UC3: Participatiemechanisme Een gebruiksvriendelijke platform om zowel als 'donor' als 'ontvanger' als 'gebruiker' zichzelf kunnen registreren en 'regels'/'parameters' voor ontvangen en gebruiken kunnen vastgelegd worden.
UC4 Voorstel UC4: Marketing Aanradingsprogramma om de lokale economie aan te trekken om mee te doen zowel als 'donor' (participerende organisatie die een goed gedrag willen belonen) alsook als 'ontvanger' (=winkels die deze munt aanvaarden als betaling)
UC5 Voorstel UC5: Omzettingsmechanisme Een facturatiesysteem die de eerste en allerlaatste conversie regelt, zodat de lokale munt in praktijk omgezet kunnen worden in euros.
UC6 Voorstel UC6: Inzichten & Dashboarding Het verkrijgen van inzichten in het gebruik en de positieve impact op 'goed gedrag' en 'lokale economie' die het beleid kan gebruiken.
UC7 Voorstel UC7: Principes Schaalbaarheid (voor extra steden en regio's) en interoperabiliteit (voor extra toepassingen) van het platform is cruciaal
UC8 Voorstel UC8: Draaiboeken Een bibliotheek leveren van draaiboeken die de steden en gemeenten een 'how to' uitleggen ifv hun behoeften en context
UC9 Voorstel UC9: Compensatiemogelijkheden ("governance model") Om een evenwichtig systeem te hebben, moeten er regels geïmplementeerd kunnen worden die de solidariteit m.b.t. investeringen in incentives en het steunen van de lokale economie tussen o.a. de deelnemende gemeenten/steden kunnen bevorderen
UC10 Voorstel UC10: Integratiemogelijkheden Alle (bestaande) initiatieven (buck-e munten met tag-registratie bvb) met automatismen/digitalisering hebben de voorkeur

Metadata

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1: Digitale Wallet Digitale wallet waar zowel stortingen, uitgaven/overschrijven en consulteren van saldo's door de eigenaar en participanten.
BC1.1 Business capability Donor Digitale munt kunnen storten / ter beschikking stellen van een incentive
BC1.2 Business capability Ontvanger Digitale munt kunnen uitgeven binnen een (handels)transactie
BC1.3 Business capability Gebruiker Saldo van de digitale munt rekening consulteerbaar in real time
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2: Integratie Integratie met bestaande applicaties zoals de stads applicaties, websites en zelfs mijnburgerprofiel
BC2.1 Business capability Lokale Overheid Kunnen 'vertalen' van de interne standaarden naar de 'standaarden' van de externe participerende applicaties
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3: Participatiemechanisme Een gebruiksvriendelijke platform om zowel als 'donor' als 'ontvanger' als 'gebruiker' zichzelf kunnen registreren en 'regels'/'parameters' voor ontvangen en gebruiken kunnen vastgelegd worden.
BC3.1 Business capability Lokale overheid + donor Registratiemogelijkheden voor participerende 'donors'
BC3.2 Business capability Lokale overheid + ontvanger Registratiemogelijkheden voor participerende 'handelaars'/'ontvangers'
BC3.3 Business capability Lokale overheid + gebruiker Registratiemogelijkheden voor participerende 'burgers' of 'organisaties'
BC3.4 Business capability Lokale overheid + gebruiker Registratiemogelijkheden voor participerende 'burgers' of 'organisaties' aan specifieke 'acties'
BC3.5 Business capability Lokale overheid + donor Een hierarchie van 'rechten' om regels te kunnen 'hierarchiseren' ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid van de burger/gebruiker
BC3.6 Business capability Lokale overheid + donor Creeren van regels die de toekenning alsook uitgave van de munten bepaalt
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4: Marketing Aanradingsprogramma om de lokale economie aan te trekken om mee te doen zowel als 'donor' (participerende organisatie die een goed gedrag willen belonen) alsook als 'ontvanger' (=winkels die deze munt aanvaarden als betaling)
BC4.1 Business capability Lokale Overheid+Donor+Ontvanger+gebruiker Identificatie van de doelgroepen (donors, handelaars/ontvangers en burgers/organisaties)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5: Omzettingsmechanisme Een facturatie systeem die de eerste en allerlaatste conversie regelt, zodat de lokale munt in praktijk omgezet kunnen worden in euros.
BC5.1 Business capability Lokale Overheid+Donor betalingsmogelijkheden (met facturatie referentie)
BC5.2 Business capability Lokale Overheid+Ontvanger ontvangstmogelijkheden (met facturatie referentie)
BC5.3 Business capability Lokale Overheid+NBB voldoen aan de e-money licentie voorwaarden (Nationale Bank van Belgie)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6: Inzichten & Dashboarding Het verkrijgen van inzichten in het gebruik en de positieve impact op 'goed gedrag' en 'lokale economie' die het beleid kan gebruiken.
BC6.1 Business capability Lokale Overheid Campagne Resultaten Meten om de doelgroepen beter te kennen
BC6.2 Business capability Lokale Overheid Beleidsdoelstellingen formuleren en meten als KPI om een actie of verschillende acties samen te evalueren
BC6.3 Business capability Lokale Overheid Alle betalingen/transacties per actie (gedrag) en per doelgroep kunnen analyseren en visualiseren
BC6.4 Business capability Lokale Overheid Alle transacties die binnen de regio werden gespendeerd kunnen analyseren en visualiseren
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7: Principes Schaalbaarheid (voor extra steden en regio's) en interoperabiliteit (voor extra toepassingen) van het platform is cruciaal
BC7.1 Business capability Platform Beheer+Lokale Overheid Toevoegen van een lokale overheid tot het incentiveringsplatform
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8: Draaiboeken Een bibliotheek leveren van draaiboeken die de steden en gemeenten een 'how to' uitleggen ifv hun behoeften en context
BC8.1 Business capability VLOCA Beheren van versies van draaiboeken, bestekteksten, enz. voor opstartende lokale overheden
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC9 Use case UC9: Compensatiemogelijkheden ("governance model") Om een evenwichtig systeem te hebben, moeten er regels geïmplementeerd kunnen worden die de solidariteit m.b.t. investeringen in incentives en het steunen van de lokale economie tussen o.a. de deelnemende gemeenten/steden kunnen bevorderen
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC10 Use case UC10: Integratiemogelijkheden Alle (bestaande) initiatieven (buck-e munten met tag-registratie bvb) met automatismen/digitalisering hebben de voorkeur