Korte Beschrijving

In samenwerking met scholen wordt een IoT netwerk van pluviometers uitgebouwd om een beter zicht te krijgen op de ruimtelijke verdeling van neerslag over het grondgebied. De verzamelde data wordt in real time ter beschikking gesteld via een API, zodat een beter zicht kan bekomen worden op de effectieve neerslagverdeling. Dit stelt de lokale waterbeheerders in staat om sneller actie te ondernemen om overstromingen te voorkomen. Dit project wordt gekoppeld aan een educatief traject waarbij leerlingen via een 3D printer een pluviometer maken, de elektronica monteren en de resultaten testen en analyseren. Hierbij worden ze uitgedaagd om na te denken over nieuwe technieken zoals IoT en 3D printen. Op basis van de meetresultaten gaan ze aan de slag met weer en klimaat(verandering) maar ook wiskundige zaken zoals nauwkeurigheid en statistiek.

Beschrijving Architectuur

Datanodes op basis van WIFI, Sigfox of LoRa Cloudplatvorm met MQTT broker, database en visualisatie.

De architectuur is nog onder ontwikkeling.

Lessons learned