Korte Beschrijving

Dat droogte een prangend probleem is in Vlaanderen, België en wereldwijd, staat als een paal boven water. Uit die problematiek is WerfWater ontstaan. Met een platform dat de vraag en het aanbod van water samenbrengt, geeft deze startup bemalingswater een tweede leven.


Waarom bemalingswater?

Bij bouwprojecten waar diepe fundering en/of kelder geplaatst wordt is het noodzakelijk dat er bemaald wordt. Dit wil zeggen dat er water onttrokken wordt uit de bodem. In eerste instantie wordt er gekozen om terug te gaan infiltreren in de bodem.

Maar in de praktijk gebeurt dit slechts in ongeveer 15% van alle bemalingen. In de andere 85% van de gevallen wordt dit water geloosd in waterlopen en in de riolering.

Dit water wil WerfWater op nationaal (en in de toekomst ook internationaal) gratis aanbieden voor lokaal gebruik door bijvoorbeeld particulieren, landbouwers, groendiensten, brandweer en sportterreinen. Hierdoor worden waterverspilling en droogte tegengegaan. WerfWater verbindt dit aanbod met vragende partijen.


Momenteel wordt de eerste versie van het platform getest aan de hand van pilot cases.

WerfWater wil in dit verhaal nog een stapje verder gaan. Dit willen ze doen door de ontwikkeling van een container met geïntegreerde IoT sensoren. Deze sensoren meten de kwaliteit, het opgepompte volume en het hergebruikte volume. Via het platform kunnen steden en gemeenten, bemalers en bouwbedrijven dan het opgepompte volume opvolgen.

De container zelf zal voorzien worden van een beluchtingssysteem en verschillende aansluitflenzen zodat er altijd een passende aansluiting is voor de verschillende afnemers. Het container design is af en de specifieke sensoren die gaan getest worden momenteel onderzocht.

Beschrijving Architectuur

Lessons learned