Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is wegbeheerder van zo´n 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden in het Vlaams Gewest. AWV werkt elke dag aan een betere mobiliteit en doet dat samen met verschillende partners.

Missie & visie

AWV wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen.

We zijn verantwoordelijk voor:

  • het beheren, onderhouden en optimaliseren van het ons toevertrouwde wegenpatrimonium
  • het organiseren van het verkeer op het ons toevertrouwde wegennet
  • het mee vormgeven van het beleid

En we willen dat doen door:

  • juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren
  • evenwichtige en objectieve programma’s op te stellen
  • de aanwezige kennis goed te beheren
  • kwaliteitsvol en innovatief te werken


Meer informatie over AWV kan hier gevonden worden.