Data Ownership (eigenaarschap) refereert zowel naar het bezit van de data als de verantwoordelijkheid voor de informatie die de data levert. Het gaat over het wettelijk recht hebben over de data. Daarbij gepaard moet dus ook geregeld worden hoe de data kan verkregen worden (onder welke voorwaarden), gebruikt worden, verrijkt worden, en opnieuw verdeeld worden. Dit kan geregeld worden in licenties of andere overeenkomsten. Open Data is data die onder een open licentie gedeeld wordt. Data Sovereignty is een term die ook een legaal karakter heeft, maar gaat eerder over het concept dat de data die iemand verzamelt, opslaat en verwerkt onderworpen is aan de wetten van de regio (land) waar de data fysisch gelokaliseerd is.