Met een ecoysteem refereren we hier naar een verzameling actoren (personen of organisaties) die samen waarde creëren: "An Ecosystem enables value creation by autonomous, loosely coupled actors via both cooperation and competition." [1]