OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties

De Vlaamse overheid zet in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken. OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Overheden (OSLO), een initiatief uit 2012 opgestart door de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR). Hier werd de basis gelegd voor een open semantische informatiestandaard.

Met OSLO zet informatie Vlaanderen samen met haar partners versterkt in op semantische interoperabiliteit. Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het Vlaanderen Radicaal Digitaal principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische Standaarden een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector.

Op 31 maart 2017 werden de resultaten van het project OSLO opgeleverd op een publieke informatiedag. De vocabularia en applicatieprofielen die in dit project werden ontwikkeld in co-creatie met Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, de Europese Commissie en private partners (88 auteurs) werden er aan een breed publiek voorgesteld.

Meer informatie over OLSO vind je op de website van de Vlaamse overheid

Hoe verschilt VLOCA van OSLO?

Waar bij OSLO de focus ligt op data Standaarden, gaat VLOCA iets breder. Bij VLOCA wordt er niet enkel naar de data-laag gekeken, maar naar elke laag in de OpenDEI referentie architectuur. M.a.w., bij VLOCA kan er bijvoorbeeld een antwoord gevonden worden op hoe de OSLO data Standaarden gebruikt kunnen worden in de smart city van de toekomst.