Doelgroep en doel

Dit hoofdstuk heeft als doel deelnemers en potentiële deelnemers aan VLOCA activiteiten wegwijs te maken in de context en activiteiten rond een thema. We nodigen graag experten uit om deel te nemen aan de co-creatie, door kennis en visie te delen in VLOCA trajecten en informatie te bundelen op deze kennishub. Experten in de materie van waste management en het beheer van data rond dit thema zijn onze doelgroep.

Op deze manier brengen we alle stakeholders samen om een gezamenlijke visie en architectuur te ontwikkelen rond use cases binnen dit thema.

Bereik ons

Team VLOCA is voor nieuwe vragen best steeds per email te bereiken op VLOCA@Vlaanderen.be . We verzorgen steeds een permanentie in ons team en dispatchen uw vraag naar de persoon die op dat moment kan werken aan uw vraag.

Inleiding

Gelinkte pagina's op de Kennishub

VLOCA Trajecten

Geen VLOCA Trajecten gevonden

Co-creatie aanvragen

Geen co-creatie aanvragen gevonden

Initiatieven

Geen initiatieven gevonden

Draaiboeken

Geen draaiboeken gevonden

Standaarden

Geen standaarden gevonden