Het Vlaams Kenniscentrum Water is het onafhankelijke intermediair dat actief is voor de integrale waterketen. Vlakwa initieert, coördineert en faciliteert via een geïntegreerde aanpak met maximale internationale connectiviteit, kennisopbouw, onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaring en kennis.