City of Things Oproep 2022

Op een markt, standplaatsen op het openbaar domein en tijdens events wordt heel wat energie verbruikt: verlichting, verwarmingselementen, voedselbereiding, muziek, ... Deze energie wordt sinds jaar en dag voorzien door de gemeente waar de markt georganiseerd wordt en door middel van een forfait aangerekend aan de marktkramer. De stijgende vraag naar elektriciteit op de markt in combinatie met de hoge energieprijzen zet dit model echter op de helling. De marktkramer heeft geen zicht op zijn/haar verbruik en wordt in die zin ook niet aangemoedigd om elektriciteit besparende keuzes te maken; de meerprijs van oververbruik komt immers terecht bij de gemeente, en dus uiteindelijk bij de burger.

Wij willen als steden en gemeenten een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid en bewust verbruiken erzijds, en anderzijds het credo aanhangen dat de verbruiker hoort te betalen. Vanuit die optiek starten wij een onderzoek naar de mogelijkheid om een slimme elektriciteitsoplossing te implementeren, waarbij de marktkramer-standhoudereen stopcontact kan “openen”, waarna hij of zij hieruit elektriciteit kan verbruiken. Na gebruik wordt het stopcontact digitaal gesloten, waarna het exacte verbruik automatisch aan de marktkramer kan worden gefactureerd aan het juiste tarief. Door slimme elektriciteitsmeters te installeren op ons openbaar domein, maken we elektriciteit beschikbaar voor wie het nodig heeft en ervoor betaalt. Binnen SHOK maken we een proof of concept en testen deze in de context van een openbare markt, standplaatsen ambulante handel of events. Op basis hiervan wordt een business model uitgewerkt voor andere gebruikers van elektriciteit op het openbaar domein: evenementen, kermissen, buurtfeesten, aannemers van werven,.... We bekijken ook of dit business model kan toegepast worden voor andere types van dienstverlening.

Overzicht deliverables