+++ Deze pagina is in opmaak/ontwikkeling +++

Doel en doelgroep

+++ Deze tekst is in opmaak +++

Inleiding

+++ Deze tekst is in opmaak +++

Kadering

+++ Deze tekst is in opmaak +++

Definitie

Het Broker segment biedt technische capaciteiten aan die kaderen binnen het beheer van (meta) data. Data vindbaar maken via een catalogus is een sleutel capaciteit van een data plaform. Daarin moet niet alleen de locatie van een service te vinden zijn om die data te kunnen bevragen, maar ook metadata rond de betekenis van de data, het formaat, de evolutie, eventueel de lineage, .... Ook catalogi rond componenten uit de verschillende segmenten die bijdragen aan de rijkheid van het platform (zoals modellen, data transformatie componenten, ...) zijn daarbij belangrijke elementen. Data schema's (hoe ziet het formaat van de data er uit) zijn belangrijk om zowel de syntax als de vorm bij te houden en te versioneren. Herbruikbare compomenten zoals models-as-a-sevice, koppelbare modellen, (RML) mappings, pipeline componenten, ... Kunnen hier ook beschreven worden zodat ze kunnen gebruikt worden als platform dienst.

Dit segment speelt ook een heel belangrijke rol in de creatie van een virtual smart data platform. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om in een dataspace op een gemakkelijke manier toegang te krijgen tot databronnen uit verschillende data platformen. Een voorbeeld is het zoeken naar databronnen die luchtkwaliteit meten en die door verschillende organisaties kunnen aangeboden worden. Daarom is het belangrijk om ook hier te kiezen voor interoperabiliteit (bijvoorbeeld via Linked Data en RDF) voor het beheren en delen van data schema's en data betekenis.

Bedrijfscontext en mogelijkheden

+++ Deze tekst is in opmaak +++

Onderliggende componenten

Tabel (via semantische links)

Best practices bij selectie van componenten

+++ Deze tekst is in opmaak +++