Dit segment beschrijft een aantal technische capaciteiten om de instroom van data op het platform te faciliteren. Data komt typisch binnen in verschillende formaten (bijvoorbeeld CSV bestanden, video beelden, XML bestanden, JSON, bestanden, binaire data, ...) en via verschillende kanalen (bijvoorbeeld polling of pub/sub APIs). We spreken van gestructureerde, semi-gestructureerde en ongestructureerde data. Het Data Capture segment voorziet technische elementen op die data in het platform binnen te nemen, en de verschillende externe data provider methoden aan te sluiten op het platform en onder beheer te brengen.

Een voorbeeld van een Capture component, kan een script zijn die om de zoveel tijd een bepaalde API leest en de data dan opslaat en aanbiedt aan het Storage to Scale segment, om zo te verbinden met het Process & Transform segment en de data om te zetten in meer bruikbare vorm.