Een data platform kan ook toelaten om bepaalde algoritmes op de data te faciliteren. Meer en meer heeft ruwe data te weinig business waarde, en is het data fusion of het toepassen van algoritmes op de data die de waarde toevoegen. Video stromen op ANPR camera's bijvoorbeeld hebben weinig waarde, het is het algoritme die de nummerplaten detecteert die waarde toevoegt. We zien ook meer en meer dat 1 data stroom tot meerdere afgeleide datastromen kan leiden (zoals die video stroom die nummerplaten kan detecteren, maar ook bijvoorbeeld calamiteiten of bewakingsdoeleinden kan hebben). Al die bewerkingen op de data hebben op hun beurt nood aan transformaties, opslag, ... en dus vormen die een belangrijk deel van technische capaciteiten die een data platform kan aanbieden.

Een aantal voorbeelden :

  • interoperabele en/of portabele modellen die kunnen ingezet worden voor simulatiedoeleinden
  • artificiele intelligentie algoritmes (bijvoorbeeld machine learning met training en test datasets, en inference functions)
  • streaming analysis, bijvoorbeeld kalibreren van sensoren op basis van andere data en hun historiek
  • data science
  • Business Intelligence & reporting