Een data platform moet data aanbieden aan zijn gebruikers. Data moet gepubliceerd kunnen worden met verschillende protocols en in verschillende formaten, afhankelijk van de vereisten van de toepassingen. Dit sgement bevat technische capaciteiten om dit mogelijk te maken. Idealiter worden hier standaard APIs aangeboden (voorbeeld : Linked Data Event Streams, Fiware APIs, OGC API's, ...), met open formaten voor de data (bv Parquet formaat voor big data, maar dit kunnen evengoed JSON bestanden zijn). Het service segment kan data ook aanbieden via schaalbare infrastructuur, zoals Kafka of MQTT brokers of HTTP services. Het identificeren van de noden van de gebruikers (bijvoorbeeld rond het bevragen van de data en welke indices zoals tijd of plaats) is daarbij heel belangrijk om een schaalbare en ge-unificeerde service aan te bieden.

Deze service laag is heel belangrijk binnen het virtueel smart data platform, ook wel data space genoemd. De Vlaamse Smart Data Space biedt componenten aan om data schaalbaar en interoperable te delen en bevragen.