[Storage]

Het hart van een data platform vormt de capaciteit om (meta) data op te slaan. Data opslag moet steeds overwogen worden in kader van de behoeften, zoals lokale behoeften in het platform (vb. voor toepassingen uit het Compute segment) of voor het delen van (meta)data via de Broker of Service segmenten. Daarbij is het belangrijk om dit op schaal en fit for purpose te doen. Niet alleen performantie speelt daarbij een rol, maar ook de kost (bv cold versus hot storage). Mogelijke opslagsystemen zijn data warehouses, data lakes en data lakehouses, die fit-for-purpose moeten gekozen worden. Een belangrijke aspect is aandacht voor retentie (hoe lang moet iets bewaard blijven) en archivering (opslaan voor de archieven, dus uitgaande van het feit dat de data niet snel operationeel nodig is).

[Logistics]

Bovendien moeten er data connecties gemaakt worden tussen verschillende andere segmenten en hun componenten. Data moet kunnen stromen en ook dit moet schaalbaar kunnen gebeuren en fit-for-purpose. Zo bestaan er verschillende systemen om data boodschappen georganiseerd te laten stromen tussen data eindpunten, met ontkoppeling en buffering. Dit moet ook het ook mogelijk maken om data projecties mogelijk te maken en snel afgeleide stromen (bijvoorbeeld toevoegen van bepaalde metadatering) te creeeren.