Deze pagina laat toe informatie volgens focus te bezoeken. Klik op het hand icoon om meer of minder informatie weer te geven.

Algemene informatie
Niveau Informatie

Niveau informatie is nu zichtbaar

Niveau Technologie & Architectuur

Niveau Technologie en architectuur is nu zichtbaar

Voor alle gebruikers Voorkennis IT met beperkte architectuur-kennis Voorkennis van architectuur

Context

In een open city architectuur worden datasets en modellen beschikbaar gesteld voor hergebruik in verschillende toepassingen. Het Asset Register is een centrale verzamelplaats waar de beschikbare gegevens en modellen worden geïnventariseerd ten einde de betrouwbaarheid en herkomst van de gegevens te kunnen garanderen en aldus de asset /data governance te waarborgen.

Het Asset Register bevat de data schema’s, ontologieën, datatypes, en data locatie gegevens zodat de relaties tussen de data zijn voor eindgebruikers en voor systeemtoepassingen.

Tekst rond technologie en architectuur

Beschrijving

Het Asset Register en de metadata van zijn componenten zorgen voor de semantiek van de gegevens. Het Asset register beschrijft gegevens en modellen zowel op technisch niveau (technische schema's) als op functioneel niveau (bv. bedrijfstermen of domeinontologieën). De functionele beschrijving wordt gekoppeld aan het technische schema van een dataset zodat gebruikers de gegevens kunnen begrijpen met behulp van alomtegenwoordige termen. In het Asset register zullen doorgaans aanvullende metadata beschikbaar zijn die kunnen worden gebruikt voor de vindbaarheid van de data en de toepasbaarheid voor datadeling.

In het Asset Register worden technische data schema’s gedefinieerd en ontologieën bepaald- referentie na ...

Referentie naar RDF, Topbraid?

Use cases

Het Asset register is toegankelijk voor eindgebruikers die de inventaris en beschrijving van de beschikbare componenten kunnen raadplegen. Op systeemniveau wordt het asset register gebruikt om data op te zoeken en de relaties tussen technische data componenten te verduidelijken.

Tekst rond informatie

Tekst rond technologie en architectuur

VLOCA-Donut

Algemene tekst, verstaanbaar door iedereen

Tekst rond informatie

Tekst rond technologie en architectuur

Relaties

Naargelang het type data en de oorsprong, kan de data bewaard worden op verschillende plaatsen zoals toegelicht in het storage to scale domein. De data kan zowel intern als extern bewaard worden en wordt via data capture mechanismes aangesproken voor het gebruik binnen de toepassingen.

Tekst rond informatie

Tekst rond technologie en architectuur

Schema's

Algemene tekst, verstaanbaar door iedereen

Tekst rond informatie

Tekst rond technologie en architectuur

Standaarden en specificaties

Algemene tekst, verstaanbaar door iedereen

Tekst rond informatie

Tekst rond technologie en architectuur

Meer informatie