Een IoT Agent is een software component die een groep IoT devices kan beheren (configuratie management, monitoring, ...). Deze kan ook de data aggregeren en in een gecombineerde stroom doorsturen naar IoT Componenten verder in de stack, zoals bijvoorbeeld time series databases, context brokers of IoT toepassingen. Ze maken meestal deel uit van een breder IoT platform and worden typisch beheerd door IoT gateway devices buiten het Edge netwerk.