Een authentieke gegevensbron is de meest volledige, kwalitatief hoogstaande verzameling van gegevens die op elektronische wijze worden bijgehouden. Authentieke gegevensbronnen zijn nuttig of noodzakelijk bij de uitvoering van de taken van algemeen belang waarmee Vlaamse en lokale overheden belast zijn of bij de uitvoering van de verplichtingen die op hen rusten.

Het programma Authentieke Gegevensbronnen [1] streeft daarbij naar de harmonisering van informatie en stelt informatie bronnen ter beschikking met deze kenmerken:

Authenticiteit Interoperabiliteit Kwaliteit Openheid Herbruikbaarheid (vraag niet wat je al weet)

Deze bronnen worden niet alleen ontwikkeld of onderhouden door Informatie Vlaanderen zelf, zoals de basisregisters en de basiskaart Vlaanderen (GRB). Ook het bijhouden en beschikbaar stellen van relevante bronnen van andere overheden behoort tot de doelstelling. Speciale aandacht gaat naar sterke koppelvlakken tussen basisobjecten in lijn met de geldende datastandaarden. Dankzij deze koppelvlakken kan data vlot met elkaar in verband worden gebracht voor de afnemers en toepassingen van de digitale overheid.

Lees meer: https://github.com/Informatievlaanderen/werkgroep-authentieke-gegevensbronnen