Backward compatibility

Met Backward compatibility verstaan we dat een software/ data / hardware van versie n, kan interageren van versie n + 1 of n - 1

Hoe dit geïmplementeerd kan worden, staat mooi beschreven op volgende webpagina:

https://stackoverflow.blog/2020/05/13/ensuring-backwards-compatibility-in-distributed-systems/