Bedrijfsarchitectuur


VLOCA architecten werken volgens een standaard methodiek samen met initiatiefnemende lokale besturen in het tot stand komen van een uitgewerkte bedrijfsarchitectuur. In het VLOCA model worden exploratief alle mogelijk relevante elementen opgesomd. De stad voor wie de use case specifiek uitgewerkt wordt maakt de keuze tussen welke elementen in scope van het project zijn en welke niet. De niet meegenomen elementen worden hier gedocumenteerd als startpunt voor vervolgprojecten al of niet in dezelfde stad of gemeente. Tussen de overgebleven elementen worden prioriteiten gesteld, waaruit uiteindelijk een roadmap kan worden gefilterd, dat de aanzet is van het plan van aanpak van het te realiseren project door de stad. Data en informatie wordt hier eveneens bekeken: de informatienoden worden in kaart gebracht. Een OSLO project kan hieruit volgen, met de totstandkoming van een semantische standaard als doel.

Business capabilities Wat moet de oplossing specifiek kunnen waarmaken?

Bestaat uit data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten

Data vereisten Welke data hebben we nodig?

Aan welke parameters moet de data voldoen?

Functionaliteiten Wat moet een toepassing met informatie kunnen?

Wat is de interactie tussen toepassingen?

Techniciteiten Wat zijn de technologische vereisten?

Welke technologieën moeten onderling verbonden worden?