CDS-M of City Data Standaard - Mobiliteit is een in Nederland ontwikkelde uniforme datastandaard voor mobiliteit ontwikkeld.De standaard wordt via open source doorontwikkeld.

De CDS-M legt vast hoe en langs welke standaarden de uitwisseling van data tussen mobiliteitsaanbieders en overheid verloopt. De CDS-M wordt gebruikt in samenwerkingsafspraken tussen mobiliteitsaanbieders en gemeenten. Op langere termijn wordt toegewerkt naar een Europese datastandaard. Eén CDS-M geeft overheden meer inzicht en mogelijkheden voor planning en sturing in de openbare ruimte en meer informatie voor beleidsontwikkeling en -verbetering. Eén CDS-M vergroot de effectiviteit van de samenwerking tussen mobiliteitsaanbieders en overheid.

Lees meer: [1]