CEN/TC 465 [1] is een "technical body" binnen het European Committee for Standardization, en zij focussen op standaardisatie binnen het domein van Sustainable and Smart Cities. Elk land heeft daarbij een spiegelcommissie, en voor Belgie wordt deze gecoordineerd door Agoria ICT [2]