CityGML is een open datamodel en XML-gebaseerd formaat voor de opslag en uitwisseling van virtuele 3D stadsmodellen. Het is een applicatieschema voor de Geography Markup Language versie 3.1.1 (GML3)[1], de uitbreidbare internationale standaard voor ruimtelijke gegevensuitwisseling uitgegeven door OGC en de ISO TC211. Het doel van de ontwikkeling van CityGML is te komen tot een gemeenschappelijke definitie van de basisentiteiten, attributen en relaties van een 3D stadsmodel. Dit is vooral van belang met het oog op het kosteneffectieve en duurzame onderhoud van 3D stadsmodellen, waardoor het mogelijk wordt om dezelfde gegevens in verschillende toepassingsgebieden te hergebruiken.

Voor meer informatie over CityGML, inclusief de middelen van de ontwikkelaars en informatie over het werk in uitvoering, kunt u terecht op [1]. Voor de officiële door OGC-leden goedgekeurde versies van de standaard kan u terecht op de OGC web site[2].

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]


Referenties