Inleiding

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voorziet elk jaar middelen voor projecten binnen de oproepen City of Things. Lokale besturen die een maatschappelijke uitdaging op een slimme manier willen aanpakken via Internet of Things (IoT) of met open data kunnen een aanvraag indienen. We mikken op maatschappelijke uitdagingen in de domeinen Smart Economy, Smart Government, Smart Living, Smart People, Smart Mobility en Smart Environment. Samenwerking, opschaling, implementatie, disseminatie, interoperabiliteit en herbruikbaarheid zijn daarbij belangrijke elementen.

Omdat we willen dat steden en gemeenten kennis en ervaring opdoen en een heel innovatietraject doorlopen, kunnen projecten met de steun alle nodige externe ondersteuning en expertise inkopen. Ook een proof of concept (PoC), marktverkenning, aanbesteden,… kunnen met de steun gerealiseerd worden.

Meer informatie vind je op de VLAIO website.

City of Things oproepen

City of Things VLOCA trajecten

De aanpak voor een gecombineerd VLOCA & OSLO proces voor City of Things trajecten zorgt voor een efficiënte en effectieve benadering van een goede architectuur en datastandaarden.

Overzicht City Of Things trajecten

Geen resultaten