Een classificatie is een van de twee meest primordiale taken bij machine learning (samen met regressie). Het doel van classificatie is een waarde te voorspellen uit een beperkte reeks van klassen, op basis van een gegeven input.

De soorten invoer kunnen zijn:

  • univariate of multivariate gegevens (numerieke, of categorische datapunten)
  • beeldgegevens (een matrix van breedte*hoogte*kanaaldimensie)
  • sequentiegegevens (een lijst, al dan niet met vaste breedte, van gebeurtenissen of logisch geordende items)
  • audiosignaal (dat vaak met behulp van een spectrogram in een beeldvormig formaat wordt omgezet)


Soorten classificaties zijn: