Korte Beschrijving

Binnen ORB (project Online Reserveren en Betalen) bestaat een nood aan een gestandaardiseerd vocabularium en applicatieprofiel voor de uitwisseling van data tussen verschillende toepassingen. Dit kan gaan om het makkelijk overstappen van 1 software pakket op het andere, maar vooral om integratie tussen verschillende systemen zoals voor beheer van het aanbod (sporttereinen in een planningstool voor jaarwerking clubs vs online verhuur aan particulieren) en facturatie decentraal beheerd door de verschillende diensten van de Stad Gent van verschillende types locaties.

Er is daarom een nood om aanbod, beschikbaarheid en consumptie van locaties en diensten eenduidig te beschrijven in een werkgroep met zoveel mogelijk betrokken actoren. Het primaire doel van de werkgroep is zeer duidelijke afspraken te definiëren over wat er wordt uitgewisseld. Een secundair doel is het creëren van een draagvlak voor het applicatieprofiel door zoveel mogelijk spelers van in het begin te betrekken.

Er zijn redelijk wat vocabularia die kunnen hergebruikt worden (OSLO gebouwenregister, OSLO Dienst, OSLO Organisatie, Good relations, schema.org, IoT-lite) en ook een aantal basisregisters (wegwijs, vkbo, gebouwenregister) die interessant zijn voor ORB. Echter zonder verduidelijking welke termen uit bovenstaande vocabularia gebruikt worden en hoe deze zich met elkaar verhouden (overlap, relaties tussen de verschillende vocabularia) zou het voor een software ontwikkelaar zeer moeilijk worden om deze vocabularia correct toe te passen.

Use case: sportterrein in de stad (in sporthal of buiten)

Beschrijving Architectuur

Lessons learned