"Cross-Cutting" is een adjectief dat gebruikt wordt om aan te geven dat bepaalde aspecten of functionaliteiten een impact hebben op verschillende onderdelen van het systeem, en dus niet beperkt zijn tot bijvoorbeeld 1 component of 1 stuk code.

Deze "Cross-cutting Concerns" of Transversale aandachtspunten moeten dus globaal beheerd worden over alle aspecten en componenten van een systeem of architectuur. Een typisch voorbeeld is veiligheid, aangezien binnen geconnecteerde systemen elk onderdeel een mogelijke zwakke schakel kan zijn in de beveiliging van het geheel.

We spreken bij geconnecteerde smart city systemen over een groot "gevaar oppervlak": gezien alle componenten op de een of andere manier geconnecteerd zijn en fysiek gezien op andere plaatsen kunnen uitgerold worden, "snijdt" het aspect veiligheid doorheen het volledige systeem en moet dit dus globaal bekeken worden. Meer informatie is te vinden op Wikipedia [1]