Data Lineage is metadata die aangeeft waar data vandaan komt en hoe deze werd berekend. Ook waar de data naartoe gaat kadert daar onder.