Data Kwaliteit beschrijft of data geschikt is voor het doel in de specifieke context (bijvoorbeeld data analyse). Hoe bepaal je of de data voldoet aan de kwaliteitseisen ? Er worden (niet exhaustief) een 5-tal subparameters gebruikt :

  • Accuraatheid : is de informatie correct in zijn details. Heeft de data calibratie/validatie nodig en is dit al gebeurd ?
  • Compleetheid : Hoe compleet is de data, hoe uitgebreid of is er nog aggregatie/verfijning nodig om tot het doel te komen?
  • Betrouwbaarheid : Is de data tegenstrijdig met andere betrouwbare bronnen.
  • Relevantie : Heb je de data echt nodig ?
  • Timeliness : Hoe up-to-date is de informatie ? Kan deze gebruikt worden voor real-time rapportering ?