Een Data Cataloog bevat een overzicht van de bestaande data (in bijvoorbeeld databases) en biedt beschrijvingen (gebruik makende van metadata) van de natuur en status van de data, zoals de schema's, het volume, de definities, eigenschappen, annotaties, ... De data cataloog is dus een belangrijke tool om de data betekenis te geven.