Data Enrichment

Onder data enrichment verstaan we een bepaalde databron verrijken met andere data die gelinkt of gerelateerd is aan deze data.

Bijvoorbeeld, een straatsegment kan verrijkt worden door:

  • op te gaan zoeken hoeveel winkels er langs deze straat liggen
  • welke buslijnen er actief zijn
  • wat het hoogteverschil is tussen het start en eind punt van het segment
  • etc...