In het Engels: "A Data Space is a virtual data integration concept defined as a set of participants and a set of relationships among them, where participants provide their data resources and computing services." [1]

In het Nederlands: "Een data space is een virtueel data-integratieconcept dat wordt gedefinieerd als een reeks deelnemers en een reeks onderlinge relaties, waarbij deelnemers hun databronnen en computerservices leveren."

Een data space vormt dus een ruimte waarin data wordt uitgewisseld tussen verschillende actoren in een ecosysteem. Elke toepassing heeft zijn eigen data space, dus is opgebouwd uit de verschillende databronnen die nodig zijn om de toepassingen mogelijk te maken. Er is dus niet 1 data space per toepassingsdomein, maar een schier oneindig mogelijk aantal data spaces.