Database

"A database is an organized collection of data, generally stored and accessed electronically from a computer system."

Database types

Er bestaan verschillende soorten databases, elk met hun eigen doel en technische specificaties. We presenteren er hier enkele:

Database model

Naargelang het database type, bestaan er verschillende vormen van database modellen. We gaan hier dieper in op een database model van een relational database. Een database model structureert de manier waarop de data opgeslagen is in de database, en hoe verschillende tabellen in relatie staan tot elkaar. Bekijk volgende simpele voorbeeld van een database model:

fictief voorbeeld database schema.

We onderscheiden:

 • tabellen
 • relaties tussen tabellen
 • velden (van een tabel)
 • Het datatype (van een veld)

In het voorbeeld hierboven hebben we

 • tabellen:
  • measurements
  • property
  • sensor
  • location
 • relaties tussen tabellen:
  • measurement - property
  • measurement - sensor
  • sensor - location
 • velden (in measurement):
  • id
  • value
  • timestamp
  • property_id
  • sensor_id
 • datatypes (in measurement):
  • int
  • float
  • timestamp

Deze database zou via een SQL query bevraagd kunnen worden als volgt:

select value, timestamp from measurements m join sensor s on s.id = m.sensor_id join location l on l.id = s.location_id where l.name = "stiemerbeek_loc_01";

wat 2 velden zou teruggeven: de waardes en timestamps van de observaties in de stiemerbeek op locatie stiemerbeek_loc_01.

Referenties

https://en.wikipedia.org/wiki/Database#:~:text=A%20database%20is%20an%20organized,formal%20design%20and%20modeling%20techniques.