Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.1 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.1-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.1 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.1 van dit VLOCA model bekijken.

Support Traject : Datagedreven handelsbeleid binnenstad
juli 2022 VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model
Strategie volgens use case
Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? De binnenstad is het hart van de stad, een bruisende omgeving die de bezoekers begeestert met zowel cultuur, horeca als winkelen. Deze drie activiteiten versterken elkaar 'opportunistisch'.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? We willen in de binnenstad een retail beleid kunnen voeren die meer data gedreven is, waarbij de stad de retailers helpt om te bloeien en groeien.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? De binnenstad moet continue attractiever worden voor de retailers
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) De gemiddelde huur- en verkoopprijs voor winkelpanden (alsook woonpanden in zekere mate) in de binnenstad stijgt jaaarlijks met x% omdat de vraag groter wordt dan de aanbod.
Objectieven van de use case
ID Status Samenvatting Beschrijving
O1 Voorstel Stadsmarketing De marketing campagnes van de stad zijn efficient en gericht ("targeted") zijn tegen 2023 (in tegenstelling tot eerder "broadcasting")
O2 Voorstel Intelligentie De stad levert actioneerbare inzichten en intelligente cijfers mbt trends van bezoekers in de binnenstad aan de bestaande en potentiele retailers tegen 2023
O3 Voorstel Druktegraad tov capaciteit De druktegraad en de parkeerbezetting om de winkelende bezoekers te kunnen opvangen moet altijd lager zijn dan 90% van de totale capaciteit
O4 Voorstel Attractiviteit De attractiviteit van de binnenstad opvolgen met objectieve KPIs
O5 Voorstel Mobiliteitsbeleid Verbeteren van de stad toegangkelijkheid via vervoersmodi
Metadata van de objectieven
Metaveld Beschrijving
Marketing Acquisitie van nieuwe bezoekers naar de binnenstad (liefst die nog ook kunnen en willen spenderen),
Retentie (zorgen dat de bezoekers herhalend komen shoppen),
Ontwikkelen (bij een bezoek van een bvb cultureel evenement begeleiden naar de winkelstraten = x-selling) of stimuleren van aankoop bij verschillende winkels = upselling.
Campagnes Een Campagne kan zowel puur communicatief zijn, of organiseren van 'evenementen' die bezoekers moet brengen naar een gebied. Een campagne word gevalueerd ifv de 'grp'
GRP Gross Rating Point, of afgekort GRP, is een manier om de omvang van een advertentiecampagne te meten op basis van een specifiek medium of schema. In plaats van de omvang te meten van het publiek dat bereikt is, worden impressies gemeten als percentage van de totale doelgroep.
Captatie Hoeveel percentage van de doelgroep heeft minstens 1 impressie bereikt.
gericht gebaseerd op een doelgroep die men bereikt. GRP en Captatie maximaliseren en 'waste' minimaliseren.
actioneerbare inzichten Informatie die nadruk legt op de 'now what' ipv enkel de 'what' en de 'so what', soms worden die verrijkt met 'vooruitzichten' zowel macro als micro economisch
micro economische vooruitzichting Een externe inzicht gebaseerd op een lokale verwachte event, zoals bvb grote werken binnen de stad, grote shoppingcenter net buiten de stad, ed.
macro economisch Een externe inzicht gebaseerd op nationale of internationale tendensen waar de stad niet aan kan ontsnappen. Bvb het online boeken van reizen, corona beperkingen, enz.
intelligente cijfers pure cijfers kunnen ook inzichtvol gemaakt worden indien ze 'slim' zijn opgebouwd, men spreekt ook over 'smart kpi', bvb een ratio is veel sterker dan een absolute cijfer.
trends tegenpool van snapshot waar ipv de laatste gegevens ook de tendens gevoed door het gedrag van het verleden. Een snapshot zegt niet of dit aan het dalen is of aan het stijgen.
bezoeker iemand die een gebied binnenkomt via allerlei kanalen (wagen, trein, te voet)
retailers winkels, cabinetten van
bezorgen Bezorgen kan ofwel in een 'push' of 'pull' modus zijn, kan in de vorm van csv/xls of ppt/pdf waarbij conclusies en recommendaties mogelijk worden, en met bepaalde frequentie
push modus de retailers krijgen die informatie toegestuurd via papieren document of in hun email box
pull modus de informatie wordt centraal terbeschikking gesteld op een portaal waar de retailers ze 'vrij' kunnen bekijken of downloaden
csv/xls de cijfers zijn in ruwe formaat beschikbaar zodat de retailer die zelf kunnen manipuleren en integreren in eigen business modellen
ppt/pdf de cijfers worden reeds geagregeerd met conclusies en eventueel recommendaties
frequentie bepaalt welke informatie wordt geupdate met welke frequentie (realtime, dagelijks, wekelijks, maandelijks, kwartaal, seizoen, semester of jaarlijks)
Capaciteit Een indicator die zowel de maximale 'drukte' in de binnenstad (waarbij het nog 'leuk' is voor de gemiddelde bezoeker') alsook de 'parkeerbezetting' berekend wordt in een percentage die frequent kan gemeten en gerapporteerd worden
Vervoersmodi Manier waarop bezoeker de stad (kan) binnentreden (auto, trein, fiets, te voet, shuttle, tram, bus, enz.)
Attractiviteit Attractiviteit is gemeten door de huurprijs, aankoopprijs per vierkante meter, leegstand in aantal en in gemiddelde tijd, enz. En dit vooral voor winkelpanden, maar ook voor bewoners van panden in de binnenstad.
Per objectief: business capabilities (BC) >> data vereiste (DV) >> functionele capabilities (FC) >> technische vereiste (TV)
ID Type Samenvatting Beschrijving
O1 Objectief Stadsmarketing De marketing campagnes van de stad zijn efficient en gericht ("targeted") zijn tegen 2023 (in tegenstelling tot eerder "broadcasting")
BC1.1 Business capability We meten de conversie ratio 'bezoekers' tot 'binnenstappers' met historiek
BC1.2 Business capability We meten de conversie ratio tot 'besteders' met historiek
BC1.3 Business capability We 'de-averagen' de ratio van BC1.1 en BC1.2 per 'profiel' in de tijd
BC1.4 Business capability We 'profileren' de 'bezoeker' op 'socio demografische' variabelen op criteria bvb kassatickets
BC1.5 Business capability We 'profileren' de 'bezoeker' op zijn/haar 'winkelmissie'
BC1.6 Business capability We 'profileren' de 'bezoeker' op zijn/haar 'behoefte', 'motivatie' en 'verwachting'
BC1.7 Business capability We documenteren het 'potentiële afzetgebied' van de 'prospecten' van de binnenstad
BC1.8 Business capability We analyseren via een 'uitwisselingsmatrix' hoe de participatie of bezoek van een evenement of attractie 'park' elkaar al dan niet versterken
BC1.9 Business capability We analyseren de commerciele impact van evenementen (zoals jaarmarkten, festivals,...) op de detailhandel door te vergelijken met gelijkaardige momenten (of plaatsen) waar er geen eventement aanwezig was.
BC1.10 Business capability We tekenen met behulp van BC1.1 tem BC1.7 een marketing plan uit dat de ideale 'prospect' met 'communicatie op maat' naar de binnenstad moet brengen. De juiste boodschap voor de juiste prospect door middel van het juiste kanaal op het juiste moment.
BC1.11 Business capability We meten voor elke campagnes de geschatte 'ROI' voor de handelaars in de binnenstad, vooral in termen van 'binnenstappers', 'besteders' en 'omzet'
BC1.12 Business capability We meten en visualiseren de 'customer journey' om zo te begrijpen waar de winkels/horeca zich ook kunnen plaatsen in de zijstraten bvb.
BC1.13 Business capability We meten en visualiseren de 'Koopstromen'
BC1.14 Business capability We gebruiken externe parameters om bepaalde resultaten te verklaren, bvb het weer, de temperatuur, corona maatregelen, aantal werken in de stad, treinstakingen, enz.
ID Type Samenvatting Beschrijving
O2 Objectief Intelligentie De stad levert actioneerbare inzichten en intelligente cijfers mbt trends van bezoekers in de binnenstad aan de bestaande en potentiele retailers tegen 2023
BC2.1 Business capability We capteren de behoeften van de retailers voor data, van de datacatalogus, en inzichten per 'sector'
BC2.2 Business capability We communiceren met de handelaars
BC2.3 Business capability We ontsluiten de data van BC1 op een platform en een catalogus met uitleg over de data, alsook de metadata en schema
BC2.4 Business capability We analyseren de data van BC1 en formuleren daaruit conclusies en aanbevelingen.
BC2.5 Business capability We maken de toegang tot bepaalde data van BC1 betalend
BC2.6 Business capability We beantwoorden de ad hoc vragen van handelaars
BC2.7 Business capability We factureren de dienst aan de handelaar
BC2.8 Business capability We stellen trends per sector op om te begrijpen welke data elementen door welke sector gebruikt worden
BC2.9 Business capability We voorzien een regelmatig overzicht van conclusies en aanbevelingen voor de verschillende sectoren
BC2.10 Business capability We verrijken de conclusies en aanbevelingen met externe micro- en macro-economische factoren
BC2.11 Business capability Wij adviseren de lokale handelaars op vlak van verwachte drukte, personeelsinzet, openingsdagen/uren
BC2.12 Business capability Wij analiseren de performantie van aantrekkings incentives zoals loyalty, spaarkaarten, vouchers en stadsapp punten, ed op het bezoek en besteding in de stad
ID Type Samenvatting Beschrijving
O3 Objectief Druktegraad tov capaciteit De druktegraad en de parkeerbezetting om de winkelende bezoekers te kunnen opvangen moet altijd lager zijn dan 90% van de totale capaciteit
BC3.1 Business capability We meten de pieken en dalen van de parkeerbezetting, geografisch, per dag en per moment van de dag
BC3.2 Business capability We meten de bezoekers aantallen en bestedingen per transportmodus (trein, wagen, fiets, voetganger, bus, ea)
BC3.3 Business capability We meten de pieken en dalen van de wandeldrukte geografisch, per dag en per moment van de dag
BC3.4 Business capability We bepalen een objectieve index, die subjectief aangeeft of het aangenaam wandelen en winkelen is in de binnenstad.
ID Type Samenvatting Beschrijving
O4 Objectief Attractiviteit De attractiviteit van de binnenstad opvolgen met objectieve KPIs
BC4.1 Business capability We meten de huurprijs per vierkante meter van winkelpanden in de binnenstad
BC4.2 Business capability We meten de huurprijs per vierkante meter van woonpanden in de binnenstad
BC4.3 Business capability We meten de verkoopprijs per vierkante meter van winkelpanden in de binnenstad
BC4.4 Business capability We meten de verkoopprijs per vierkante meter van woonpanden in de binnenstad
BC4.5 Business capability We meten de leegstand en de duur van de leegstand van winkelpanden in de binnenstad
BC4.6 Business capability We meten de leegstand en de duur van de leegstand van woonpanden in de binnenstad
BC4.7 Business capability We berekenen een attractiviteits index van de binnenstad
ID Type Samenvatting Beschrijving
O5 Objectief Mobiliteitsbeleid Verbeteren van de stad toegangkelijkheid via vervoersmodi
BC5.1 Business capability Tijdsspanne om van de randgemeenten en randsteden tot in de binnenstad te geraken
BC5.2 Business capability Simulaties van impact van maatregelen op de tijdsspanne
BC5.3 Business capability Kosten per transportmodi kunnen bepalen om een ROI van het beleid op retail omzet te kunnen bepalen