Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van stakeholder analyse. Het is een niet finale versie die we v0.1 noemen. Dit kwam tot stand na het opstellen van een [Deliverable:_VLOCA-model VLOCA-model] en het verzamelen van input bij de initiatiefnemers, tijdens en na de kennismakingsworkshop.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze deliverable wordt uitgewerkt na de kennismakingsworkshop en het VLOCA-model V0.1 en wordt opgeleverd bij de opstartworkshop van het traject (workshop 1). Het is in de v0.1-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Het Doel van de stakeholder analyse is om alle belanghebbenden bij het traject in kaart te zetten, hun verwachtingen, noden, behoeften en uitdagingen in kaart te zetten. De analyse werkt verder uit hoe we welke stakeholders moeten betrekken en communiceren.

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, of blijf je graag op de hoogte, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

Een volledige omschrijving van de stakeholder analyse kan je hier lezen.

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van de stakeholder analyse bekijken.

CoT Slimme stadsdistributie – Hasselt
Start periode traject Stakeholderanalyse V0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:Stakeholderanalyse
Toelichting van de velden
Stakeholder Wie is de stakeholder?
Functie Wat is functie van de stakeholder bij dit traject?
Intern of extern Interne of externe stakeholder
Quadruple Helix Overheden, kenniscentra, burgerparticipaties of industrie
Stakeholder actie Volgens gezag en interesse: monitoren, informeren, tevreden houden of nauw betrekken
Specifieke noden, behoeften en barrières Welke specifieke noden, behoeften en barrières?
Communicatiekanalen Via welke kanalen wordt er gecommuniceerd over het traject of use cases?
Identificatie van de stakeholders
Stakeholder Functie Intern of extern Quadruple Helix Stakeholder actie
Stad Hasselt Initiatiefnemer (lead) Intern Overheden Nauw betrekken
Stad Leuven Initiatiefnemer (volgend) Intern Overheden Nauw betrekken
Stad Antwerpen Initiatiefnemer (volgend ter inspiratie) Intern Overheden Nauw betrekken
Stuurgroep Slimme stadsdistributie Stuurorgaan van initiatief Intern Overheden Tevreden houden
Inwoners binnenstad Als inwoners (overlast) en bestemmelingen Extern Burgerparticipatie Tevreden houden
Handelaars binnenstad Registreerders en bestemmelingen Extern Industrie Tevreden houden
Andere steden en gemeenten Deelnemers werkgroep Extern Overheden Informereren
Digitaal Vlaanderen (OSLO) Data standaarden Extern Overheden Informereren
Agentschap Binnenlands Bestuur Architectuur Extern Overheden Informereren
Politie Deelnemers werkgroep Extern Overheden Monitor
Departement Mobiliteit en Openbare Werken Deelnemers werkgroep Extern Overheden Monitor
Vlaamse Milieu Maatschappij Deelnemers werkgroep Extern Overheden Monitor
Universiteiten Deelnemers werkgroep Extern Kenniscentra Monitor
Leveringsdiensten en transportbedrijven Deelnemers werkgroep Extern Industrie Monitor
Onderzoeksintstellingen Deelnemers werkgroep Extern Kenniscentra Monitor
Mobiliteit en MaaS Deelnemers werkgroep Extern Industrie Monitor
Verenigen van ondernemingen Deelnemers werkgroep Extern Industrie Monitor