Opgelet, er zijn andere versies van deze deliverable beschikbaar.

Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.2 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.2-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.2 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Overzicht andere versies van deze deliverable

 DeliverableVersie
VLOCA-model V0.1 Slimme stadsdistributie – HasseltVLOCA-ModelV0.1
VLOCA-model V0.2 Slimme stadsdistributie – HasseltVLOCA-ModelV0.2

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.2 van dit VLOCA model bekijken.

Level2
Level3
CoT Slimme stadsdistributie – Hasselt
2022 VLOCA-model versie 0.2
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Stadsdistributie in de vorm van vrachtverkeer in de stadskern wordt alsmaar belangrijker en genereert een paradox mbt het autoluw maken van de binnenstad. Dit resulteert in alsmaar meer problemen zonder enige vorm van sturing.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Het verkeer in de binnenstad aangenamer maken door het vrachtverkeer te minimaliseren door betere planning ifv verkeer (huidig of ingeschatte) alsook het verminderen van 'onnodige' transporten (beschikbare lege volume, lege terugkeer, ed meer)
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? (1) Een 'cockpit' bouwen die het vrachtverkeer volledig weergeeft om inzichten te verschaffen mbt beleidsvorming, sturing en evaluatie
(2) Een 'dashboard' voor de 'vervoerder' om zijn transport te registreren en 'toestemming' te krijgen met een voorgestelde routeadvies (routeplanner?)
(3) Het dashboard moet ook de mogelijkheid geven om aan de vervoerder een optimale planning te kunnen doen door op basis van de andere registraties, wegenwerken, ed meer.
(4) Ontsluiten van alle mogelijke data/'business rules' (via APIs bvb) naar commerciele 'logistieke planningstools' om die data te integreren, of nieuwe VAS toe te laten. (5) Matchmaking van vraag en aanbod aan te bieden (6) Het beleid af te dwingen via IOT toepassingen (incl ANPR, verzinkbare paaltjes bvb)
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Tegen 2024 moet Hasselt een cockpit hebben die de toegang van vrachtverkeer reguleert en visualiseert waarbij alle data de OSLO standaarden respecteert.

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: Registratie Bedrijf Aanmaken van een nieuwe registratie als organisatie/onderneming om vanaf nu via login/paswoord alle gegevens niet meer opnieuw te moeten invoeren, alsook de kentekens, vrachtwagens en chauffeurs te kunnen registreren en linken aan mijn organisatie.
UC2 Voorstel UC2: Aanvraag Levering Een visuele applicatie (='Dashboard') waar de vervoerder een reservatie/registratie, om de binnenstad binnen te rijden, kan aanvragen en ifv het flankerend beleid al dan niet toestemming krijgt om de gevraagde route te kunnen gebruiken. Alternatieve 'routes' (welke wagen, tijdstip, geografische route, enz) worden ook voorgesteld.
UC3 Voorstel UC3: Beleids Cockpit uitvoering Het flankerend beleid moet kunnen ingevoerd worden in de 'cockpit' zodat elke aanvraag (= registratie) ifv de gevraagde routes, maar ook de type wagen, ed meer de toegestane routes kan beslist en gevisualiseerd worden via een algoritme die een 'nudging' mogelijk maakt om bvb naar een levering te streven die conform het beleid is en/of geoptimaliseerd kan worden.
UC4 Voorstel UC4: Toegang Binnenstad De binnenstad kan toegankelijk gemaakt worden (via paaltjes of via een ANPR camera) voor degenen die een registratie conform het beleid hebben gedaan van de levering.
UC5 Voorstel UC5: Monitoring Dashboard De steden krijgen een 'monitoring dashboard' die het volledige vrachtverkeer (registraties, sensoren, camera's data, ANPR, Toegangscontrole,...) grafisch en in cijfers weergeeft om zo een beter beleid te kunnen vormen, evalueren, simuleren en aanpassen.
UC6 Voorstel UC6: Reservatie domeinen De vervoerder/handelaar/leverancier moet een laad- en losplaats kunnen 'reserveren' , gelinkt met bestaande software die reeds eventueel bestaat, om zeker te zijn dat de levering zo optimaal zou kunnen verlopen. (Betaling ? : misschien ifv EURO normen van de (vracht)wagen)
UC7 Voorstel UC7: Matchmaking Door alle verzamelde data, , zoals beladingsgraad, afmetingen, drops, enz.,alsook de 'registratie' aanvragen, kan de 'waste' in de transport worden weggewerkt door de 'lege'/'beschikbare' volumes te benutten door andere vervoerders, handelaars en leveranciers.
UC8 Voorstel UC8: Open Data Alle data die uiteindelijk gecapteerd worden moet kunnen opengesteld worden om zo de ganse quadruple helix de mogelijkheid te bieden om 'Value Added Services' te kunnen bouwen op die data.
UC9 Voorstel UC9 : CRM Database Alle contact gegevens om de gebruikers van de tool te kunnen contacteren met 'informatie' of 'customized' berichten met alle optin en optouts alsook 'voorkeuren' van informatie.
UC10 Voorstel UC10 : Helpdesk Een helpdesk (live, FAQ, chatbot,...)

Metadata

Metaveld Beschrijving

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1: Registratie Bedrijf Aanmaken van een nieuwe registratie als organisatie/onderneming om vanaf nu via login/paswoord alle gegevens niet meer opnieuw te moeten invoeren, alsook de kentekens, vrachtwagens en chauffeurs te kunnen registreren en linken aan mijn organisatie.
BC1.1 Business capability Registratie Als transporteur wil ik mij gemakkelijk kunnen Inloggen en authenticeren om 'kentekens' of 'badges' te kunnen 'aanmaken' voor de eerste keer met bijbehorende vragen (type van wagen, ed meer) Dit zal maar één keer moeten gebeuren, bij de volgende inlogging blijven 'by default' alle data dezelfde. Aanpassingen moeten mogelijk zijn.
BC1.2 Business capability Individu vs organisatie Als transporteur wil ik mijzelf als individu kunnen inloggen en de organisaties creeren waarmee ik een link heb die ook gemachtigd is aan mijn persoon.
BC1.3 Business capability autofill bedrijf Als transport bedrijf wil ik bij het invoeren van mijn bedrijfsgegevens alle andere gegevens die in de centrale databanken bestaan automatisch worden ingevuld en voor validatie beschikbaar gesteld worden.
BC1.4 Business capability autofill DIV Als transporteur wil ik bij registratie na het invullen van mijn kenteken de nodige informatie automatisch wordt opgeladen en voorgesteld ter validatie.
BC1.5 Business capability uniform regionaal/federaal Als transporteur wil ik dat alle steden in Vlaanderen (en verder) dezelfde systeem gebruiken zodat ik niet telkens moet registreren en inloggen.
BC1.6 Business capability Lastminute of Niet geinformeerde transporteurs Als tansporteur wil ik toch de kans krijgen om binnen te rijden indien ik bvb niet wist en ik sta voor de verzinkbare paaltje, dat ik via een 'nood procedure' die paaltje toch naar beneden krijg.
BC1.7 Business capability Noodprocedure Als hulpdienst (internationaal) ed snel toegang moet kunnen krijgen in de binnenstad
BC1.8 Business capability Internationaal Als transporteur van het buitenland wil ik ook in bvb het engels de registratie en aanvragen kunnen doen.
BC1.9 Business capability Overzicht beleidsvoering Als transporteur wil ik een overzicht van alle zones met toegangsbeperkingen in een open data platform zodat die data kan opgeladen/gelinkt worden met de in house planningstool van het bedrijf.
BC1.10 Business capability Overzicht beleidsvoering Als transporteur wil ik mijn leveringsvoorkeuren kunnen ingeven bij de eerste en volgende registraties
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2: Aanvraag Levering Een visuele applicatie (='Dashboard') waar de vervoerder een reservatie/registratie, om de binnenstad binnen te rijden, kan aanvragen en ifv het flankerend beleid al dan niet toestemming krijgt om de gevraagde route te kunnen gebruiken. Alternatieve 'routes' (welke wagen, tijdstip, geografische route, enz) worden ook voorgesteld.
BC2.1 Business capability Registratie levering Als transporteur wil ik kunnen 'Registreren'/Invoeren van gewenste leverings of afhalingstermijn aan een adres.
BC2.2 Business capability Voorstel validatie Als transporteur wil ik een voorstel van (alternatieve) routes, wanneer en via welke route, die toegelaten zouden zijn en die ik kan valideren met een muisklik in de tool. Bij conforme maar suboptimale leveringen dient er een aanbeveling te komen naar een optimale belevering.
BC2.3 Business capability dossier beheer Aanvragen moet kunnen aangepast of zelfs geannuleerd door de vervoerder, met een visuele/grafische algemene overzicht van alle aanvragen per kenteken/badge
BC2.4 Business capability rapportering Opvolging van 'uitvoering/gebruik' van de aanvragen (om misbruiken tegen te gaan door bepaalde 'badge'/'kentekens',mogelijks gekoppeld aan het leveranciers'register', te blokkeren) alsook handhaving van ongeoorloofde leveringen (om te beboeten)
BC2.5 Business capability handelaars Als handelaar wil ik toegang tot het systeem om zeker te zijn dat iemand aanwezig zal tijdens de levering
BC2.6 Business capability Bewoners Als bewoner wil ik input kunnen geven die eventueel de planning kan beinvloeden
BC2.7 Business capability non grata Als beleid wil ik bepaalde bedrijven en kentekens 'bestraffen' om (tijdelijk) niet in de binnenstad toe te laten (nadat er ongeoorloofde handelingen werden vastgesteld)
BC2.8 Business capability inloggen met 'kenteken', 'chauffeur' of 'bedrijf' Als transporteur moet ik snel via mijn bedrijfs login alle reeds geregistreerde kentekens (met alias namen) kunnen aanvinken voor de huidige aanvraag. Ofwel, via direct 'kenteken' in te vullen.
BC2.9 Business capability rapportering Als transporteur wil ik een overzicht hebben van alle aanvragen (dossiers) per type, per kenteken, per ...
BC2.10 Business capability Overzicht beleidsvoering Als transporteur wil ik een overzicht van alle zones met toegangsbeperkingen in een open data platform zodat die data kan opgeladen/gelinkt worden met de in house planningstool van het bedrijf.
BC2.11 Business capability Lastminute of Niet geinformeerde transporteurs Als tansporteur wil ik toch de kans krijgen om binnen te rijden indien ik bvb niet wist en ik sta voor de verzinkbare paaltje, dat ik via een 'nood procedure' die paaltje toch naar beneden krijg.
BC2.12 Business capability efficientie winst Als transporteur wil ik (door derde partij bvb) kunnen zien hoeveel 'winst' (in tijd, in euros, in uitstoot,enz) ik heb gemaakt dankzij dit initiatief.
BC2.13 Business capability beveiliging data Als transporteur wil ik dat mijn concurrenten niet kunnen zien bij wie ik geleverd of zal leveren.
BC2.14 Business capability Internationaal Als transporteur van het buitenland wil ik ook in bvb het engels de registratie en aanvragen kunnen doen.
BC2.15 Business capability afdwingen via handelaars Als handelaar wil ik de transporteur kunnen 'dwingen' om gebruik te maken van de matchmaking procedure om mijn levering of afhaling te behandelen
BC2.16 Business capability Noodprocedure Als hulpdienst (internationaal) ed snel toegang moet kunnen krijgen tot de binnenstad
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3: Beleids Cockpit uitvoering Het flankerend beleid moet kunnen ingevoerd worden in de 'cockpit' zodat elke aanvraag (= registratie) ifv de gevraagde routes, maar ook de type wagen, ed meer de toegestane routes kan beslist en gevisualiseerd worden via een algoritme die een 'nudging' mogelijk maakt om bvb naar een levering te streven die conform het beleid is en/of geoptimaliseerd kan worden.
BC3.1 Business capability Beslissingsboom Als beleid en medewerker wil ik een gekozen (zie BC2.2) beslissingsboom die bepaalt wie waar al dan niet mag binnenrijden, kunnen invoeren, zodat er 'automatisch' de actuatoren aangestuurd worden, alsook de handhaving via GAS of andere boetes quasi automatisch kan uitgevoerd worden.
BC3.2 Business capability Versionering Als beleid en medewerker wil ik de beslissingsboom kunnen 'versioneren', zodat er een historiek kan zijn van de gebruikte parameters die evt geleid hebben tot een zekere verkeersdrukte in de binnenstad in het verleden.
BC3.3 Business capability Visualisatie Als beleid wil ik de beslissingsboom visueel kunnen voorstellen zodat de aanvrager het voorstel van de tool beter kan begrijpen en in de toekomst zijn logistieke aanvraag beter kan afstemmen om de kansen tot aanvaarding te verhogen.
BC3.4 Business capability Parametrisatie Als beleid wil ik de parameters kunnen aanpassen die de 'rigiditeit' van de toekenning en voorstel zullen beinvloeden
BC3.5 Business capability Schoolstraten Als beleid wil ik bepaalde routes bvb kunnen ontlast worden van vrachtverkeer tijdens de start en einde van de lessen.
BC3.6 Business capability Evenementen (markten,...) Als beleid wil ik bepaalde tijdelijke evenementen kunnen invoeren waar ik bvb het vrachtverkeer kan mijden
BC3.7 Business capability A postiori Registratie Als beleid wil ik eventueel de 'binnentreder' de kans laten om binnen 24 uur (met parameter voor rigiditeit te kunnen aanpassen) de registratie te doen om de boete te vermijden.
BC3.8 Business capability Alignering bestaande vergunningen One stop shopping Als beleid wil ik de bestaande vergunningen (bvb de inwoners van de binnenstad, zorgverleners, lijkwagen,...) aligneren met de business rules.
BC3.9 Business capability Incentive Als beleid wil ik goed gedrag kunnen belonen door bvb efficientiewinst aan te bieden door bvb reservatie laad- en losplaats.
BC3.10 Business capability First time sinners Als beleid wil ik de transporteurs de mogelijkheid bieden om zich a posteriori te kunnen registreren
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4: Toegang Binnenstad De binnenstad kan toegankelijk gemaakt worden (via paaltjes of via een ANPR camera) voor degenen die een registratie conform het beleid hebben gedaan van de levering.
BC4.1 Business capability Actuator systeem Als beleid wil ik een fysieke toegangen gelinkt aan de databank waarin de toestemmingen opgeslagen zijn in real time kunnen 'actueren' (zinken van palen, ANPR camera's aansturen,...)
BC4.2 Business capability politie, brandweer en ambulances Als medewerker wil ik de hulpdiensten onbelemmerd de binnenstad kunnen laten in en uitrijden
BC4.3 Business capability Boetesysteem Als beleid wil ik via ANPR camera's boetes kunnen opmaken bij het niet toegestane binnenrijden van de binnenstad.
BC4.4 Business capability Privileges Als medewerker wil ik bepaalde privileges kunnen toekennen worden aan bepaalde groepen zoals de eigenlijke bewoners die een mini vrachtwagen (bvb gehandicapten die een minivan nodig hebben) gebruiken om zich te verplaatsen
BC4.5 Business capability Boete Motivatie Als medewerker wil ik in de boete de exacte motivatie kunnen meegeven die van de 'beslissingsboom' moet komen
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5: Monitoring Dashboard De steden krijgen een 'monitoring dashboard' die het volledige vrachtverkeer (registraties, sensoren, camera's data, ANPR, Toegangscontrole,...) grafisch en in cijfers weergeeft om zo een beter beleid te kunnen vormen, evalueren, simuleren en aanpassen.
BC5.1 Business capability rapportering Als beleid wil ik alle 'registraties', 'aanvragen' en 'uitvoering' kunnen visualiseren samen met andere 'stadsdrukte' metingen van gemotorizeerde vervoer.
BC5.2 Business capability Lineaire programmatie Als beleid wil ik een simulatie kunnen doen om de beleidsbeslissings parameters te callibreren (hoe streng moeten we zijn) om het verkeer zo minimaal te maken alsook de aanvragen zo maximaal te beantwoorden
BC5.3 Business capability Actuatie Als beleid wil ik de IoT actuatoren (?) kunnen 'conditioneel' activeren om vervoerders al dan niet in de binnenstad of in een straat binnenlaten doordat bvb de paaltjes al dan niet in de grond zinken, of de hefbomen open gaan, of de ANPR camera de niet toegestande vervoerder capteert en beboet. Al dan niet binnenlaten moet via dashboard al gecommuniceerd worden. Als iemand bv. op een ander moment komt in tegenspraak met zijn registratie moet IoT dit tegengaan.
BC5.4 Business capability lading vs capaciteit Als beleid wil ik weten hoeveel 'lege' vrachtwagens de binnenstad binnenrijden en/of uitrijden
BC5.5 Business capability kosten baten analyse Als beleid wil ik kunnen meten hoeveel de 'kosten' (tijd nodig om aanvraag van begin tot einde, kosten om systeem te managen,enz.) zijn van het systeem tov de baten (luchtkwaliteit, drukte meting, enz.)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6: Reservatie domeinen De vervoerder/handelaar/leverancier moet een laad- en losplaats kunnen 'reserveren' , gelinkt met bestaande software die reeds eventueel bestaat, om zeker te zijn dat de levering zo optimaal zou kunnen verlopen. (Betaling ? : misschien ifv EURO normen van de (vracht)wagen)
BC6.1 Business capability Booking.com toepassing Als transporteur en handelaar ed wil ik een visueel overzicht krijgen van de beschikbare tijdslot per laad- en losplaats, en reserveren mogelijk te moeten maken met een muisklik in de tool.
BC6.2 Business capability Dossier Overzicht Als aanvrager wil ik een overzicht krijgen van de aanvragen met de huidige status (aanvaard, pending, geweigerd,...)
BC6.3 Business capability Dossier updaten Als aanvrager wil ik mijn aanvragen kunnen aanpassen en eventueel annuleren van aangevraagde reservering, enz.
BC6.4 Business capability Dossier betalen Als aanvrager wil ik voor mijn aanvragen een betaling kunnen uitvoeren online of offline (overschrijving,...)
BC6.5 Business capability Total aanvragen met status Als beleid, medewerker en 'actor' wil ik een overzicht zien van alle aanvragen van reservaties (en uitvoering van die reservaties)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7: Matchmaking Door alle verzamelde data, , zoals beladingsgraad, afmetingen, drops, enz.,alsook de 'registratie' aanvragen, kan de 'waste' in de transport worden weggewerkt door de 'lege'/'beschikbare' volumes te benutten door andere vervoerders, handelaars en leveranciers.
BC7.1 Business capability Overzicht Door de vervoerders/handelaars/leveranciers in kaart te brengen alsook de gedeclareerde 'lege' volume in de vrachtwagen kan een matchmaking voorgesteld worden waarbij er maximaal volume met een minimum aan verplaatsing zou kunnen uitgevoerd worden.
BC7.2 Business capability Vraag Als aanvrager wil ik de mogelijkheid hebben om aan te vragen welke vervoerder/handelaar/leverancier zou van adres A tot adres B tijdens periode X een vracht met volume Y en dimensie Z kunnen mee vervoeren.
BC7.3 Business capability Aanbod Als vervoerder wil ik mezelf kunnen aanbieden om een 'lege' volume voor te stellen om door een handelaar/andere vervoerder/leverancier te kunnen benutten bij mijn in of uitgang van de binnenstad
BC7.4 Business capability Cargo-hitching Als handelaar wil ik ook gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer (bussen, tram en trein) om goederen mee in en uit de binnenstad te vervoeren
BC7.5 Business capability speciale drop plaatsen binnen de stad/consolidatie hub buiten de stad goed verspreide 'pickup'/'drop' PUDO plaatsen waar de handelaars hun goederen kunnen halen of droppen, en die (meermaals) dagelijks worden opgehaald en buiten de binnenstad wordt ge'dispatched' van/naar de verschillende transportbedrijven om te vermijden dat ze de binnenstad moeten inrijden.
BC7.6 Business capability marktaandelen Als beleid zou een overzicht van marktaandeel per regio en sector (kledij, horeca, retail, enz.) interessant kunnen zijn
BC7.7 Business capability Optimalisatie Als handelaar kan ik door de 'hitching' van lege ruimte een prijs optimalisatie verkrijgen ("ik moet toch uit te binnenstad, dus drop hem maar",...), of CO2 reductie, tijdsefficientie,...
BC7.8 Business capability Matchmaking Als beleid wil ik de matchmaking managen met evt facturatie, betalingen, ed meer. Of tenminste een 'acceptatie' knopje.
BC7.9 Business capability SLA Als transporteur wil ik een SLA kunnen opstellen en bekijken en een voorkeur van participerende partners kan invoeren (bvb categorien DHL met UPS, kleintjes onderling,...)
BC7.10 Business capability Reviews Als transporteur wil ik een 'eerlijke' feedback geven over de geleverde dienst van de 'pick up' van de gekozen partner.
BC7.11 Business capability Real Time Als beleid wil ik bij de eigenlijke aanvraag om stad binnen te mogen, een alternatief voor te stellen door matchmaking
BC7.10 Business capability Acquisitie Registraties Als beleid wil ik de transporteurs die geen beroep doen op matchmaking, via een analyse van zijn historische transporten een simulatie kunnen voorstelling : stel je had meegedaan, dan had je zoveel efficientie kunnen halen.
BC7.12 Business capability Incentives Als beleid wil ik de transporteurs die beroep doen op matchmaking belonen
BC7.12 Business capability Transparantie Controle Als transporteur wil ik mijn informatie/data zelf kunnen beslissen hoe die gedeeld wordt met de andere transporteurs
BC7.12 Business capability Motivatie vanuit handelaars Als handelaar wil ik kunnen quasi opleggen dat mijn leverancier transporteur meedoet aan matchmaking.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8: Open Data Alle data die uiteindelijk gecapteerd worden moet kunnen opengesteld worden om zo de ganse quadruple helix de mogelijkheid te bieden om 'Value Added Services' te kunnen bouwen op die data.
BC8.1 Business capability OSLO-VLOCA Alle data die opengesteld zullen worden moeten de OSLO standaarden alsook de VLOCA charter voldoen, zodat er andere spelers op de markt die data kunnen gebruiken om toegevoegde waarde applicaties te kunnen bouwen.
BC8.2 Business capability Open Data Platform Open data moet via centrale datavindplaats kunnen gevonden worden en toegang gegeven worden.
BC8.3 Business capability routes met beperkingen alle routes met beperkingen moeten opengesteld worden en telkens up to date blijven om zo gebruikt te kunnen worden door andere planningstools
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC9 Use case UC9 : CRM Database Alle contact gegevens om de gebruikers van de tool te kunnen contacteren met 'informatie' of 'customized' berichten met alle optin en optouts alsook 'voorkeuren' van informatie.
BC9.1 Business capability Contact info Als beleid wil ik de email, gsm, adressen, ed kunnen verzamelen om te beslissen welke te gebruiken bij welke type van communicatie
BC9.2 Business capability Opt in Opt out Als gebruiker wil ik mijn opt in en opt out kunnen beheren wanneer ik wil, alsook mijn voorkeur kunnen geven in de onderwerpen alsook manier waarop ik informatie krijg
BC9.3 Business capability GDPR Als beleid wil ik kunnen garanderen dat ik de data behandel volgens de GDPR regels in voege
BC9.4 Business capability Historiek Als beleid wil ik kunnen bijhouden welke communicatie gestuurd werd naar welke gebruiker
BC9.5 Business capability Automatische Bevestiging Als gebruiker wil ik een berichtje krijgen dat mijn aanvraag is bevesitigd en aanvaard
BC9.6 Business capability Weigering van aanvraag Als gebruiker wil ik een berichtje krijgen dat mijn aanvraag is geweigerd
BC9.7 Business capability Advies of suggesties binnen aanvraag Als gebruiker wil ik advies krijgen of suggesties mbt mijn aanvraag (om de aanvraag meer kans te geven om aanvaard te worden bvb)
BC9.8 Business capability Leveranciers via handelaars Als handelaar wil ik mijn leveranciers kunnen oplijsten opdat die evt kunnen meedoen met 'matchmaking'
BC9.9 Business capability Acquisitie Gebruikers Als beleid wil ik een lijst van potentiele transporteurs kunnen 'verkrijgen' om op te laden en nadien te contacteren met vraag om mee te doen met bvb matchmaking initiatief
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC10 Use case UC10 : Helpdesk Een helpdesk (live, FAQ, chatbot,...)
BC10.1 Business capability Specifieke Problemen Als transporteur wil ik een instantie kunnen contacteren bij issues die zich voordoen
BC10.2 Business capability Inzichten Als beleid wil ik weten waarvoor bellen/contacteren de mensen : historiek en trends
BC10.3 Business capability Indicatoren van issues Als medewerker wil ik weten of de tool een 'downtime' heeft zodat ik gericht kan communiceren bij problemen
BC10.4 Business capability Proactieve Communicatie Als gebruiker wil ik op de hoogte gesteld worden dat de systemen 'down' zijn, of gepland worden stil te vallen voor bvb onderhoud
BC10.5 Business capability FAQ Als medewerker wil ik de FAQ kunnen invoeren op de website en applicatie