De Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) is:

Transparant

Transparantie betekent dat VLOCA zoveel mogelijk informatie wil vrijgeven over de data, de processen, de Standaarden en de acties die genomen worden binnen het smart city initiatief.

Kernwoorden hierbij zijn:

-       Open data ‘by default’ (d.w.z. data die niet gevoelig van aard zijn worden in principe opengesteld)

-       Maximaal stimuleren van hergebruik van data (commercieel en niet-commercieel)

-       Data worden gepubliceerd volgens open en machine-leesbare Standaarden

-       Duurzaamheid in het onderhouden van datasets

-       Samenwerken over meerdere bestuurslagen

-       Open en transparante communicatie in een leesbare taal over het initiatief

Respectvol

Dit betekent dat VLOCA respect voor de burger centraal stelt, door in te zetten op bescherming en empowerment.

Kernwoorden hierbij zijn:

-       Autonome keuzes over delen van data mogelijk maken

-       Actiemogelijkheden van burgers op basis van gedeelde inzichten vergroten

-       Bescherming van privacy garanderen

-       Versterken van digitale competenties

-       Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen

-       Actief zoeken naar realiseren van maatschappelijke meerwaarde

Verantwoordelijk

Verantwoordelijkheid betekent dat de nodige processen, Standaarden en interacties voorzien worden om vertrouwen te creëren bij de gebruikers van de smart city diensten, door o.a. een effectief toezicht op de projectuitvoering te organiseren.

Kernwoorden hierbij zijn:

-       Kwaliteitscontrole van data

-       Alleen die data verzamelen die voor de dienstverlening nodig zijn

-       Cybersecurity

-       Samenwerking met partners die vertrouwd worden door burgers

-       Peer review door onafhankelijke experts

-       Data niet zonder toestemming delen met derden

Activerend

VLOCA wil innovatie en ondernemerschap door burgerinitiatieven, publieke overheden en commerciële partijen stimuleren.

Kernwoorden hierbij zijn:

-       Vermijden van vendor lock-in

-       Interoperabiliteit

-       Design met het oog op innovatie

-       Actief de dialoog aangaan met mogelijke hergebruikers van data(platformen)

Democratisch

VLOCA voert democratische waarden hoog in het vaandel.

Kernwoorden hierbij zijn:

-       Eigenaarschap van data van burgers ligt bij de burgers zelf

-       Burgerparticipatie

-       Democratisch toezicht

-       Vermijden van machtsconcentraties

-       Eerlijke verdeling van de uitkomsten van het initiatief