ETSI is een Europese standaardiseringsorganisatie (ESO) die zich bezighoudt met telecommunicatie-, omroep- en andere elektronische communicatienetwerken en -diensten.

De rol van ETSI is het ondersteunen van Europese regelgeving en wetgeving door het creëren van geharmoniseerde Europese normen. Alleen normen die zijn ontwikkeld door de drie ESO's (CEN, CENELEC en ETSI) worden erkend als Europese normen (EN's).

Deelnemers aan het standaardiseringswerk in ETSI zijn producenten van telecommunicatieapparatuur, leveranciers van netwerkdiensten, overheden, telecomtoezichthouders en eindgebruikers.

ETSI biedt haar leden een open en collaboratieve omgeving. Deze omgeving ondersteunt de tijdige ontwikkeling, ratificatie en testen van wereldwijd toepasbare standaarden voor ICT-ondersteunde systemen, applicaties en diensten.

Meer informatie kan hier gevonden worden.