Data aggregatie is een proces waarin informatie wordt verzameld en uitgedrukt in een beknopte vorm, voor doeleinden zoals statistisch analyseren. Een bekend aggregatie doel is om meer informatie over bepaalde groepen, gebasseerd op specifieke variablen, zoals leeftijd, beroep of inkomen, te verkrijgen.