GeoJSON is een open standaard ontwikkeld door het IETF (Internet Engineering Task Force). Het is een formaat voor het coderen van verschillende geografische gegevensstructuren. GeoJSON ondersteunt de volgende geometrietypen: Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString en MultiPolygon. Geometrische objecten met aanvullende eigenschappen zijn Eigenschapsobjecten. Reeksen van eigenschappen zijn vervat in FeatureCollection-objecten. GeoJSON wordt breed ondersteund en actief gebruikt in onder andere OpenStreetMaps[1].

Meer informormatie kan je vinden op de GeoJSON wikipedia pagina. De specificatie (RFC7946) kan je vinden op https://tools.ietf.org/html/rfc7946.

Referenties