De OpenGIS Geography Markup Language Encoding Standard (GML) is een XML-grammatica voor het uitdrukken van geografische kenmerken. GML dient als modelleertaal voor geografische systemen en als open uitwisselingsformaat voor geografische transacties op het internet. Zoals bij de meeste XML-gebaseerde grammatica's zijn er twee delen van de grammatica - het schema dat het document beschrijft en het instance document dat de eigenlijke gegevens bevat. Een GML-document wordt beschreven aan de hand van een GML-schema. Dit stelt gebruikers en ontwikkelaars in staat om generieke geografische datasets te beschrijven die punten, lijnen en polygonen bevatten. Echter, de ontwikkelaars van GML zien gemeenschappen die werken aan het definiëren van gemeenschapsspecifieke applicatieschema's [1] die gespecialiseerde uitbreidingen van GML zijn. Met behulp van applicatieschema's kunnen gebruikers verwijzen naar wegen, snelwegen en bruggen in plaats van naar punten, lijnen en polygonen. Als iedereen in een gemeenschap ermee instemt om dezelfde schema's te gebruiken, kunnen ze gemakkelijk gegevens uitwisselen en er zeker van zijn dat een weg nog steeds een weg is wanneer ze deze bekijken. Klanten en servers met interfaces die de OpenGIS® Web Feature Service Interface Standard[1] implementeren, lezen en schrijven GML-data. GML is ook een ISO standaard (ISO 19136:2007) [2].

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]

Referenties

  1. en.wikipedia.org/wiki/GML_Application_Schemas
  2. www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32554