Governance gaat over het beheer van een architectuur, en platform, services,... Het bevat het geheel van processen, overeenkomsten en regels waarmee het geheel kan worden ingericht, onderhouden en operationeel beheerd. Om dit beheer the kunnen organizeren, moeten de strategie, business doelen, functionaliteiten, financiele doelen, gekozen standaarden & interfaces, ... gedefinieerd en geimplmenteerd worden. In het kader van een Open City Architectuur, zal governance ervoor zorgen dat belangrijke Open City principes gerealiseerd en onderhouden worden, en dit voor de sociale en technische platformen die de architectuur realiseren, waaronder gegevens, algoritmen, vaardigheden, infrastructuur en kennis. Een van de belangrijke doelstellingen in deze open context is daarbij om door governance vendor-of technologie lock-in te vermijden door een goed beheer van interoperabiliteit.

Data governance wordt in het Data Management Book of Knowledge (DAMA-DMBOK) beschreven als : "The exercise of authority, control, and shared decision making over the management of data assets.”