INSPIRE: Infrastructure for Spatial Information in Europe

[1]

De INSPIRE-richtlijn heeft tot doel een infrastructuur voor ruimtelijke gegevens in de Europese Unie tot stand te brengen ten behoeve van het milieubeleid en het beleid of de activiteiten van de EU die gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Deze Europese infrastructuur voor ruimtelijke gegevens zal de uitwisseling van ruimtelijke milieu-informatie tussen overheids[[::Category:Organisaties| Organisaties]] mogelijk maken, de toegang van het publiek tot ruimtelijke informatie in heel Europa vergemakkelijken en helpen bij de beleidsvorming over de grenzen heen.

INSPIRE is gebaseerd op de infrastructuren voor ruimtelijke informatie die door de lidstaten van de Europese Unie zijn opgericht en worden beheerd. De richtlijn heeft betrekking op 34 thema's met betrekking tot ruimtelijke gegevens die nodig zijn voor milieutoepassingen.

De richtlijn is op 15 mei 2007 in werking getreden en zal in verschillende fasen ten uitvoer worden gelegd, waarbij de volledige tenuitvoerlegging tegen 2021 vereist is.

Geoportaal

Het INSPIRE Geoportaal [2] is het centrale Europese toegangspunt tot de gegevens die door de EU-lidstaten en verschillende EVA-landen in het kader van de INSPIRE-richtlijn worden verstrekt. Het Geoportaal maakt het mogelijk:

  • de beschikbaarheid van INSPIRE-gegevensreeksen te controleren;
  • het ontdekken van geschikte gegevensreeksen op basis van hun beschrijvingen (metagegevens);
  • toegang te krijgen tot de geselecteerde gegevensreeksen via hun raadpleeg- of downloaddiensten.

Referenties