IT architectuur


Een specifieke IT architectuur wordt opgesteld voor de stad die het VLOCA traject initieert. Team VLOCA werkt daarbij nauw samen met het lokaal bestuur en haar gekozen IT partner. Tegelijkertijd zorgt team VLOCA ervoor dat een generieke architectuur wordt uitgewerkt, waarop andere steden en gemeenten hun project in een latere fase kunnen baseren. De specifieke context van het eerste project in onze regio zorgt op deze wijze voor een snelle start voor de volgende projecten, waarbij herbruikbaarheid en interoperabiliteit centraal staan.

Informatie architectuur Gewenste informatie op dashboards, portaalsite, apps, …

Uitgewerkt in een mindmap

Data architectuur Voorbereiding voor OSLO traject/ semantische standaard

Data governance

Applicatie architectuur Rol van relevante toepassingen en hun interactie met informatie

Uitgewerkt met een use case diagram

Technologische architectuur Hard, soft en hybride infrastructuur voor applicatie architectuur

Uitgewerkt met technische tekeningen