Introductie

Het project “Gebruiksvriendelijk Verenigingsloket met ontsluiting van lokale dienstverlening” had als doel het Verenigingsloket sneller bekend te maken en gebruikt te laten worden door verenigingen door het zo snel mogelijk van input te voorzien vanuit de lokale besturen. Het project werd getrokken door Gent en werd uitgevoerd in samenwerking met Brugge, Evergem, Kortrijk, Leuven en Puurs-Sint-Amands.

Het project resulteerde in:

  1. Een AS IS analyse van het dienstverleningslandschap van lokale besturen naar verenigingen;
  2. Analyse rond datavragen m.b.t. het project authentieke bron voor verenigingen (het Verenigingsregister);
  3. POC: aansluiting van 1 product bij 1 lokaal bestuur.

Pitch

Voor verenigingen die gebruik maken van lokale dienstverlening

biedt deze nieuwe aanpak

een online plaats waar alles voor een vereniging over verschillende besturen heen gebruiksvriendelijk gebuneld is,

door aansluiting van lokale dienstverlening op het verenigingsloket, analoog aan mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers.

In tegenstelling tot de huidige manier van werken is deze aanpak niet langer aanbodgericht maar klantgericht. Het startpunt is de vereniging die een bundeling van functionaliteiten over verschillende besturen heen achter 1 toegangspoort vindt. Hierdoor kunnen verenigingen overzichtelijker en vlotter administratieve zaken (leren) kennen regelen.

Impactmap

Blauwdruk

Succes-meting

Andere projectdocumenten

Geen documenten beschikbaar via de VLOCA kennishub.

Interesse in dit project?

Gelieve contact op te nemen via gzg@vlaanderen.be.