Introductie

Dit onderzoeksproject had als doelstelling om te analyseren hoe men voor een bredere en meer diverse groep burgers een vlottere, toegankelijker en eenvoudigere betrokkenheid bij het beleid kan aanbieden. Het project werd getrokken door Gent en werd uitgevoerd in samenwerking met Oudenaarde en Genk.

Het project resulteerde in 2 eindrapporten met aanbevelingen, conclusie en nieuwe inzichten alsook de ontwikkeling van een prototype.

Pitch

Voor een bredere en meer diverse groep burgers (en bij uitbreiding burgerinitiatieven, organisaties, bedrijven, instellingen,..)

biedt deze vernieuwde aanpak

een vlottere, toegankelijker, en eenvoudigere betrokkenheid bij het beleid,

door meer asynchrone, plaats onafhankelijke, visuele, periodiekere participatievormen aan te bieden.

In tegenstelling tot de huidige manier van werken is deze aanpak vlotter, eenvoudiger, toegankelijker, en opener,...

Impactmap

Blauwdruk

Succes-meting

projectdoelstelling doelgroep impact meetpunt waarde
nieuwe digitale oplossingen bevorderen de betrokkenheid van een bredere en diverse groep burgers bij het beleid burgers (en in uitbreiding georganiseerd in burgerinitiatieven, wijkorganisaties, middenveldorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven, … ) meer en diverse burgers worden bereikt omdat de digitale oplossingen zorgen voor: 1, een grotere toegankelijheid tot participatievormen (asynchroon, plaatsonafhankelijk en via nieuwe kanalen), en 2, een eenvoudigere communicatie (door audio en beeldend te werken) en 3, door een en-en verhaal (combinatie offline en online) verhoging van het aantal respondenten op onze bestaande platformen (participatieplatform) en in digitale participatietrajecten bij een experiment rond project naamgeving en onboarden sociale media op participatieplatform kregen we meer respons dan voorheen
meten van het profiel van deelnemers die betrokken zijn via een digitaal instrument door meer respondenten leiden we af dat we andere profielen bereiken
verhoging van het aantal diensten dat enthousiast is en vertrouwen heeft om aan de slag te gaan met digitale oplossingen en experimenten dienst communicatie, jeugddienst en beleidsparticipatie (wijkregie) is bereid gevonden om digitale experimenten op te zetten
aantal nieuwe experimenten van digitale participatieprojecten op basis van het eindrapport 3 nieuwe projecten zijn opgestart
meten van het profiel van deelnemers die betrokken zijn via een digitaal instrument door meer respondenten leiden we af dat we andere profielen bereiken
de tevredenheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het prototype worden postiever beoordeeld tov evaluatie bestaande platformen resultaten van de in-lab testing zijn postief (neergeschreven in eindrapprt fase 2)
nieuwe digitale oplossingen ondersteunen het betrekken van een bredere en meer diverse groep van burgers bij het beleid lokaal bestuur een bredere en meer diverse input op het beleid en een breder maatschappelijk debat zorgt voor een meer gedragen beleid keuze voor de betrokken burgerprofielen in het burgerpanel duidelijke keuze voor jongeren in de focusgroep
evaluatie van de input in het gelopen participatieproject (digitaal <-> analoog) rapport met de resultaten van het ingezette prototype naar bereik en toepassing , maar de meting van de input is moeilijk, gezien er weinig input is geweest
meerdere diensten zijn enthousiast en hebben vertrouwen om aan de slag te gaan met digitale oplossingen en experimenten dienst communicatie , jeugd en eigen team (wijkregie) is bereid gevonden om digitale experimenten op te zetten


Andere projectdocumenten

Geen documenten beschikbaar via de VLOCA kennishub.

Interesse in dit project?

Gelieve contact op te nemen via gzg@vlaanderen.be.