Kennishubgovernance

Op de kennishub onderscheiden we 2 verschillende rollen voor geregistreerde gebruikers. Anonieme gebruikers hebben enkel leesrechten op de kennishub. Geregistreerder gebruikers zijn ofwel reviewer, of contributor :

  • contributor: Contributors leveren een bijdrage aan het platform door het registreren van aanvragen, het editeren en toevoegen van pagina's en het deelnemen aan de discussies. Contributors verkrijgen een account en toegang tot de kennishub door via het VLOCA portaal te registreren.
  • reviewer: Reviewers zijn verantwoordelijk voor het nakijken en goedkeuren van page edits en het begeleiden van contributors in het aanleveren van kwalitatieve content. Reviewers worden geselecteerd op basis van neutraliteit en bevestigde expertise.

  • Bijdragen aan de kennishub werkt via het systeem van approved revisions. Bij het registreren van een aanvraag tot co-creatie rond een initiatief via het aanvraag formulier, wordt op basis van de ingevulde velden en secties een Mediawiki pagina aangemaakt. Contributors zorgen voor de content, die na een goedkeuring door een reviewer als "approved revision" geldt. De revisies die gemarkeerd zijn als "approved revision" zijn voor iedereen leesbaar. Consensus m.b.t. welke pagina geldt als goedgekeurde versie, wordt verkregen op de discussiepagina, waaraan contributors en reviewer kunnen bijdragen. In essentie is deze discussie vrij.


    Deze pagina wordt herzien en verder aangevuld.