LDES (Linked Data Event Streams) is een recente "living standard" binnen SEMIC. Deze laat toe om data als event streams te publiceren, maar ook schaalbaar en gefedereerd te gebruiken.

Ldes standard.jpg

De specificatie van de standaard is terug te vinden op https://semiceu.github.io/LinkedDataEventStreams/eventstreams.html en meer info op github : https://github.com/SEMICeu/LinkedDataEventStreams