Het Maas Afsprakenkader, een initiatief van de Vlaamse Overheid, beschrijft de voorwaarden voor een goed werkend, open MaaS-ecosysteem.

MaaS-stakeholders dialogeren, schrijven en implementeren samen de afspraken die hun onderlinge samenwerking in het ecosysteem versterken en de implementatie van basisbereikbaarheid versnellen.

Inspelen op initiatieven als combimobiliteit en MaaS, hefbomen van basisbereikbaarheid, vraagt om een open ecosysteem. Zo’n netwerk draagt bij tot een dynamische, neutrale en inclusieve community en afspraken waar publieke en private (MaaS) actoren vlot samenwerken, efficiënt informatie uitwisselen en hun diensten op elkaar afstemmen.

Meer informatie kan hier gevonden worden.